αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις τέσσερις έποχες

οδηγίες για την διδασκαλία

Αφορμή για αυτήν τη δραστηριότητα πήραμε από τις τέσσερις εποχές του χρόνου και από τις εναλλαγές των καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια των εποχών. Αρχικά χωρίζουμε τους μαθητές σε 4 ομάδες , όσες είναι και οι εποχές. Υποθέτουμε ότι έχουμε να κάνουμε να κάνουμε με μια τάξη των 20 περίπου μαθητών και έτσι δημιουργούνται τέσσερις ομάδες των 5 ατόμων. Έπειτα ορίζουμε σε κάθε ομάδα την εποχή της. Πριν αρχίσει η συζήτηση προβάλλουμε στον προτζέκτορα το χάρτη εννοιών. Στη συνέχεια τους αφήνουμε χρόνο περίπου 10 λεπτών για να συζητήσουν και να συμφωνήσουν στα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιήσουν για να παρουσιάσουν τα πλεονεκτήματα της εποχής τους. Έπειτα δίνεται χρόνος σε κάθε ομάδα, ώστε να αναπτύξει τα επειχηρήματά της. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν και να διαμορφώσουν την κατάλληλη επιχειρηματολογία για το θέμα που τους δόθηκε. Αφού ολοκληρώσει η κάθε ομάδα τα επιχειρήματά της, τότε μπορεί να δεχτεί ερωτήσεις από τις «αντίπαλες» ομάδες, οι οποίες προσπαθούν να τα αναιρέσουν.


χρονική διάρκεια

H δραστηριότητα αυτή θα διαρκέσει μια διδακτική ώρα, δηλαδή περίπου 45’ λεπτά.


στάσεις και δεξιότητες

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η εναλλαγή των εποχών είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία του περιβάλλοντος. Επιπλέον οι μαθητές μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν για να υποστηρίξουν την άποψή τουςχάρτης εννοιών


αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις τέσσερις έποχες - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από
τη Δινάκη Ειρήνη, τη Ζαπρούδη Βασιλική
και τη Δουλγερίδου Δάφνη

More pages