αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το αεροπλάνο


αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το αεροπλάνο - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για το αεροπλάνο - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για το αεροπλάνο - atlaswiki

θέμα: Το αεροπλάνο είναι σήμερα το πιο γρήγορο μέσο μετακίνησης. Η εφεύρεση του αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προόδους του πολιτισμού μας και συνεπώς της καθημερινής ζωής ή αποδεικνύεται μια «πληγή» για το μέλλον του πλανήτη και κατ΄επέκταση το δικό μας;

περιγραφή δραστηριότητας

Χωρίζουμε τους/τις μαθητές/μαθήτριές μας σε τρεις μεγάλες ομάδες. Σε κάθε ομάδα μοιράζουμε άρθρα τόσο από το internet όσο από περιοδικά και βιβλία. Το υλικό αυτό θα αποτελέσει την βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί κάθε ομάδα για να οργανώσει τις απόψεις της. (Το υλικό αυτό παρατίθεται στο διαδικτυακό τόπο: http://atlaswikigr.wikifoundry.com/page/%CE%B7+%CE%B5%CF%86%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85.)

Συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει να υποστηρίξει την άποψη όσων θεωρούν πως η εφεύρεση του αεροπλάνου έχει επηρεάσει καταλυτικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες και έχει διευκολύνει αφάνταστα την καθημερινότητά μας. Από την άλλη μεριά, η δεύτερη ομάδα καλείται να αναλάβει τον ρόλο των ανθρώπων που πιστεύουν πως το αεροπλάνο έχει εξελιχθεί σήμερα σε μια από τις πιο σοβαρές αιτίες ρύπανσης της Γης. Τέλος, η τρίτη ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο των «δημοσιογράφων» που θέτουν ερωτήσεις προς τις δύο προηγούμενες ομάδες με σκοπό και οι δύο πλευρές να οργανώσουν τα επιχειρήματά τους.

χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα μας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε δύο διδακτικές ώρες. Στην πρώτη ώρα χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και μοιράζουμε το υλικό σε κάθε ομάδα. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα κείμενα και οργανώνουν τα επιχειρήματά τους βασιζόμενοι σε αυτά. Την δεύτερη ώρα πραγματοποιούμε το debate. Οι «δημοσιογράφοι» αναλαμβάνουν να συντονίσουν την συζήτηση θέτοντας ερωτήσεις και πυροδοτώντας τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των άλλων δύο ομάδων. Πότε η μία ομάδα και πότε η άλλη παίρνει τον λόγο και προσπαθεί να φέρει όσον το δυνατό πιο πειστικά επιχειρήματα τα οποία θα μπορούσαν να πείσουν ένα φανταστικό κοινό. Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας θα πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά και να τους δείχνουμε ενδεικτικούς τρόπους μελέτης και οργάνωσης των επιχειρημάτων που προσφέρουν τα κείμενα.

το υλικό

  • Άρθρα από το internet
  • Κείμενα από περιοδικά
  • Κείμενα από βιβλία

στάσεις και δεξιότητες που αποκτούν τα παιδιά

Μια από τις δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές/τριές μας είναι η επίλυση προβλημάτων με την αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Τα παιδιά αναλαμβάνουν πότε το ρόλο του ομιλητή και πότε του ακροατή, μαθαίνουν να ανταλλάζουν επιχειρήματα και να οργανώνουν τις σκέψεις τους για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους, ενώ τέλος ευαισθητοποιούνται πάνω σε θέματα που αφορούν το αεροπλάνο και τις επιδράσεις του στην ανθρωπότητα, είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές.
μια διδακτική πρόταση από τη Φανή Κωνσταντέλλια και την Ευφροσύνη Σταυρακάκη

More pages