αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το νερό βρύσης και το εμφιαλωμένο νερό


αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το νερό βρύσης και το εμφιαλωμένο νερό - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για το νερό βρύσης και το εμφιαλωμένο νερό - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για το νερό βρύσης και το εμφιαλωμένο νερό - atlaswiki

δραστηριότητα

Βασιζόμενοι στη διδακτική στρατηγική της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων, οργανώνουμε με τους μαθητές της τάξης μας την δραστηριότητα αυτή προκειμένου να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του νερού της βρύσης και του εμφιαλωμένου νερού. Επιλέχτηκε αυτό το θέμα, γατί το νερό, που αποτελεί το βασικότερο συστατικό της ισορροπημένης διατροφής, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντικείμενο διαμάχης και προβληματισμού σχετικά με το αν θα πρέπει να καταναλώνεται απ’ ευθείας από τη βρύση ή από εμφιαλωμένα μπουκάλια. Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία στα παιδιά ν’ ασχοληθούν από κοντά με ένα θέμα της επικαιρότητας και να πάρουν θέση.
Χωρίζουμε τα παιδιά σε τρεις ομάδες, καθεμιά από τις οποίες αναλαμβάνει ένα ρόλο:
Α’ ομάδα: Είναι οι εκπρόσωποι της ΕΥΑΔ, που υποστηρίζουν την κατανάλωση του νερού της βρύσης.
B’ ομάδα: Είναι οι εκπρόσωποι μιας εταιρείας εμφιαλωμένου νερού, που υποστηρίζουν την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού.
Γ’ ομάδα: Είναι οι δημοσιογράφοι, που προσπαθούν να συντονίσουν τη συζήτηση των δύο συνομιλητών και παράλληλα να θέτουν ερωτήσεις στις δύο “αντίπαλες ομάδες”.
Σε κάθε ομάδα μοιράζεται το ίδιο υλικό, διάφορα άρθρα στα οποία τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα παρουσιάζονται ισορροπημένα, ενώ σε καμιά πλευρά των αντιπαρατιθέμενων δεν υπάρχει η κοινή αποδεκτή λύση, έτσι ώστε να ανακαλυφθεί μέσω του debate από τους ίδιους τους συνομιλητές. Επίσης σε κάθε ομάδα δίνεται και ένα φύλλο εργασίας που καθοδηγεί τις ομάδες. Έτσι λοιπόν τα παιδιά έρχονται σε επαφή με θέματα της επικαιρότητας, καταρτίζονται πάνω σ’ αυτά και μπορούν συνειδητά να πάρουν μια θέση κι όχι να μένουν αμέτοχοι σ’ όσα συμβαίνουν γύρω τους λόγω άγνοιας. Ακόμη εξασκούνται στην τεχνική της συζήτησης, δηλαδή ακούνε με σεβασμό τα επιχειρήματα του συνομιλητή τους και στη συνέχεια προβαίνουν στη διατύπωση των δικών τους αντεπιχειρημάτων, χωρίς να προσπαθούν να επιβάλλουν τη γνώμη τους.
Ο ρόλος του δασκάλου κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης είναι καθαρά επικουρικός.


χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα θα διαρκέσει μιάμιση διδακτική ώρα.


διδακτικό υλικό

Φύλλο εργασίας
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το νερό βρύσης και το εμφιαλωμένο νερό - atlaswiki
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το νερό βρύσης και το εμφιαλωμένο νερό - atlaswiki

Υλικό για τις ομάδες

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το νερό βρύσης και το εμφιαλωμένο νερό - atlaswiki
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το νερό βρύσης και το εμφιαλωμένο νερό - atlaswiki
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το νερό βρύσης και το εμφιαλωμένο νερό - atlaswiki
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το νερό βρύσης και το εμφιαλωμένο νερό - atlaswiki


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Η δραστηριότητα αυτή εμπλέκει στοιχεία από το χώρο της επιστήμης και της Ν. Γλώσσας, καθώς ο προφορικός και γραπτός λόγος είναι το κύριο συστατικό της. Μπορεί να συνδυαστεί με βιολογικά πορίσματα που διευκολύνουν τη μελέτη του θέματος. Η παρουσία στα άρθρα ποσοστών θα μπορούσε να αποτελέσει υλικό για διαθεματική προσέγγιση στο αντίστοιχο μάθημα των μαθηματικών.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Η αντιπαράθεση έχει στόχο, αρχικά, την ενθάρρυνση των παιδιών να αρθρώσουν δημόσιο λόγο και να αναπτύξουν τεχνικές συζήτησης οι οποίες προϋποθέτουν αφ’ ενός σεβασμό της γνώμης του άλλου και αφ’ ετέρου τεκμηρίωση του λόγου με επιχειρήματα. Σημαντική είναι και η κατανόηση από μέρους των μαθητών της αμφίδρομης επιρροής κοινωνίας και επιστήμης και του τρόπου που η μία διαμορφώνει την άλλη.


χάρτης εννοιών

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το νερό βρύσης και το εμφιαλωμένο νερό - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από
την Παρασκευή - Αλίκη Παπανδρεοπούλου

More pages