αντιπαράθεση επιχειρημάτων και επιστολή για την ατμοσφαιρική ρύπανση

αντιπαράθεση επιχειρημάτων και επιστολή για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki αντιπαράθεση επιχειρημάτων και επιστολή για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki αντιπαράθεση επιχειρημάτων και επιστολή για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Ως δεύτερη δραστηριότητα επιλέξαμε την αντιπαράθεση επιχειρημάτων (debate). Δίνουμε στα παιδιά κείμενα σχετικά με την ατμοσφαιρική μόλυνση που όμως καλύπτουν σφαιρικά το θέμα και περιλαμβάνουν όλες τις απόψεις. Με βάση αυτά τα κείμενα, αλλά και τις γενικότερες γνώσεις και εμπειρίες τους θα πρέπει να είναι σε θέση να υιοθετήσουν την ανάλογη στάση που θα τους ζητηθεί.

Μια αντιπαράθεση επιχειρημάτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού ρόλων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και παίρνοντας αφορμή από τη πρόσφατη Συνδιάσκεψη για τις Κλιματικές Αλλαγές των G8 στην Κοπεγχάγη στις 7 Δεκεμβρίου τα παιδιά θα κληθούν να δράσουν στο ανάλογο επικοινωνιακό πλαίσιο, χωριζόμενα σε 4 ομάδες. Η μία ομάδα είναι οι δημοσιογράφοι που έχουν καλέσει τις 3 αντιμαχόμενες πλευρές σε διάλογο και συντονίζουν τη συζήτηση και θέτουν μια σειρά από ερωτήσεις. Η ομάδα των δημοσιογράφων πρέπει να αντλήσει τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι ώστε να υπάρχει σαφή άποψη στην αντιπαράθεση των 3 ομάδων. Η 2η ομάδα θα είναι οι ισχυρές χώρες που έχουν συμφέροντα από την αλόγιστη βιομηχανική ανάπτυξη. Η 3η θα είναι τα παιδιά τα οποία νοιάζονται για το μέλλον του κόσμου και αντιτίθενται στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Η 4η ομάδα θα είναι οι ισχυρές χώρες που δέχονται να πάρουν μέτρα και αναγνωρίζουν τις συνέπειες της μη εφαρμογής τους. Αφήνουμε την κουβέντα να εξελιχθεί σε σημείο ώστε η ορθή θέση να προτείνεται από κάποια από τις ομάδες.

Τέλος, ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν μια σύντομη επιστολή εκθέτοντας τα συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει προς τη τοπική εφημερίδα, κάτι πιο κοντινό στις εμπειρίες των παιδιών από ένα υπουργείο, η οποία θα αποσταλεί πραγματικά.


διδακτικό υλικό

Αποσπάσματα από κείμενα, άρθρα, δοκίμια σχετικά με το θέμα


Κείμενο 1
αντιπαράθεση επιχειρημάτων και επιστολή για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων και επιστολή για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki

Σενάρια για τον κόσμο του μέλλοντος

Πίσω από τη μυστηριώδη διατύπωση «ανώτατα όρια στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα» μπορεί να κρύβεται το ξεκίνημα μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης. Αν τα έθνη καταλήξουν σε μια συμφωνία για την καταπολέμηση των της κλιματικής αλλαγής, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες θα είναι βαθιές: θα ζούμε σε ένα κόσμο ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που θα περιβάλλονται από σταθμούς παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, πλήθη αιολικών πάρκων και σπίτια καλυμμένα με φωτοβολταϊκά. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να περιοριστεί η γιατί είναι τόσο σημαντικό να περιοριστεί η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα; Η απάντηση δεν είναι δεδομένη. Το διοξείδιο του άνθρακα υπήρξε ένα σύμβολο ζωής για μεγάλο μέρος της ιστορίας του πλανήτη μας. Δεν θα υπήρχε ζωή πάνω στην Γη χωρίς το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που δημιουργείται ακριβώς από το διοξείδιο του άνθρακα: συλλαμβάνει μέρος της ηλιακής ενέργειας με τη μορφή θερμότητας και την κατακρατεί, εμποδίζοντας την έξοδο της στο διάστημα. Μόνον από τότε που η ανθρώπινη δραστηριότητα αλλοίωσε την ισορροπία στην δημιουργία του διοξειδίου του άνθρακα, η θέρμανση έπαψε να είναι ευεργετική και έγινε μια απειλή για την ανθρωπότητα.
Οι φυσικές εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας: η γη εκπέμπει και απορροφά περίπου τα 440 δισεκατομμύρια τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, με μηδενικό ολικό υπόλοιπο. Το ίδιο κάνουν και οι ωκεανοί(περίπου 330 δισεκατομμύρια τόνων).
Οι εκπομπές που προκαλούνται από τον άνθρωπο είναι «μόνον» 34 δισεκατομμύρια τόνων ετησίως. Από αυτές, περισσότερες από τις μισές απορροφώνται από τη φύση, ενώ οι υπόλοιπες συμβάλλουν στην αύξηση της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης. Πάνω σε αυτό το «προστιθέμενο υπόλοιπο» χρειάζεται να παρέμβουμε.
Το νέο πλαίσιο κινήτρων θα μας οδηγήσει σε ένα κόσμο πολύ διαφορετικό από το τωρινό. Είναι αναγκαίο για να αποφευχθούν καταστροφές, όπως η άνοδος της επιφάνειας των ωκεανών, αναστατώσεις στους κύκλους των εποχών, των βροχών και των συγκομιδών, με δραματικές γεωπολιτικές συνέπειες. Ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται σήμερα στον κόσμο προέρχεται ακόμα στο μεγαλύτερο μέρος του από παραδοσιακά εργοστάσια με άνθρακα, το 2050 θα επιβιώσουν μόνο εκείνα που θα έχουν υιοθετήσει νέες περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες. Ενώ τα αυτοκίνητα με βενζίνη και ντίζελ είναι συντριπτικά περισσότερα σήμερα , το μέλλον ανήκει στα υβριδικά, ηλεκτρικά ή με υδρογόνο. Η πυρηνική ενέργεια θα γνωρίσει μια δεύτερη νεότητα, κυρίως χάρη στα επιβλητικά προγράμματα της Κίνας και της Ινδίας. Τα αιολικά πάρκα θα αποτελούν μέρος του αστικού τοπίου, όσο είναι σήμερα οι αναμεταδότες των κινητών τηλεφώνων.

Προσαρμοσμένο άρθρο «Σενάρια για τον κόσμο του μέλλοντος», Φεντερίκο Ραμπίνι
Από την εφημερίδα «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», 6/12/2009, σελ. 39


Κείμενο 2

Πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

αντιπαράθεση επιχειρημάτων και επιστολή για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki

Η καύση της βενζίνης και άλλων καυσίμων υδρογονανθράκων σε αυτοκίνητα, φορτηγά, αεροπλάνα και τζετ παράγει διάφορες πρωτογενείς ρύπους: οξείδια του αζώτου, αέρια υδρογονανθράκων, μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς και μεγάλες ποσότητες σωματιδίων, κυρίως μολύβδου. Παρουσία του ηλιακού φωτός, τα οξείδια του αζώτου συνδυάζονται με υδρογονάνθρακες για να σχηματίσουν μια δευτερεύουσα κατηγορία των ρύπων, τα φωτοχημικά οξειδωτικά. Τα οξείδια του αζώτου αντιδρούν με το οξυγόνο του αέρα για να σχηματίσουν το διοξείδιο του αζώτου. Σε αστικές περιοχές, όπως το Λος Άντζελες, όπου οι μεταφορές είναι η κύρια αιτία της ρύπανσης του αέρα, το διοξείδιο του αζώτου του αέρα μαζί με άλλες ουσίες και υδρατμούς της ατμόσφαιρας προκαλούν την εμφάνιση καφέ νέφους.
Στις πόλεις, ο αέρας μπορεί να είναι σοβαρά μολυσμένος, όχι μόνο από τις μεταφορές, αλλά και από την καύση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο και άνθρακας), σε σταθμούς παραγωγής, σε εργοστάσια, κτίρια γραφείων, σε σπίτια καθώς και από την καύση των σκουπιδιών. Η μαζική καύση παράγει τόνους τέφρας, αιθάλης, και άλλα σωματίδια που είναι υπεύθυνα για το γκρίζο νέφος πόλεων όπως η Νέα Υόρκη και το Σικάγο, μαζί με τεράστιες ποσότητες οξειδίων του θείου (τα οποία επίσης μπορεί να προκύψουν από την καύση άνθρακα και πετρελαίου). Η ατμοσφαιρική ρύπανση από τις πόλεις επηρεάζει επίσης τις αγροτικές περιοχές που εκτείνονται σε αρκετά μίλια.
Κάθε βιομηχανική διαδικασία παρουσιάζει το δικό της πρότυπο ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Διυλιστήρια πετρελαίου είναι υπεύθυνα για την εκτεταμένη παραγωγή υδρογονανθράκων και βλαβερών σωματιδίων. Χαλυβουργεία, χυτήρια μετάλλων, βιομηχανίες χαρτοπολτού και χαρτοποιίες, χημικά εργοστάσια, εργοστάσια τσιμέντου και ασφάλτου παράγουν τεράστια ποσά διαφόρων σωματιδίων. Μονωμένων γραμμών υψηλής τάσης ιονισμό των παρακείμενων αέρα, σχηματίζουν το όζον και άλλων επικίνδυνων ρύπων. Άλλες πηγές ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελούν τα εντομοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, το ραδιενεργό νέφος, η παραγωγή λιπασμάτων και οι εξορυκτικές δραστηριότητες.

Επιπτώσεις στην Υγεία και το Περιβάλλον

αντιπαράθεση επιχειρημάτων και επιστολή για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki

Όπως και οι φωτοχημικοί ρύποι, τα οξείδια του θείου συμβάλλουν στην εμφάνιση ασθενειών του αναπνευστικού. Η όξινη βροχή, μια μορφή της καθίζησης που περιέχει υψηλά επίπεδα του θειικού ή νιτρικού οξέα, μολύνει το πόσιμο νερό, διαβρώνει κτίρια και έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βλάστηση και στην υδρόβια ζωή.
Οι δραματικές και εξουθενωτικές επιπτώσεις των σοβαρών επεισοδίων ρύπανσης του αέρα στις πόλεις σε όλο τον κόσμο, όπως το νέφος του Λονδίνου του 1952 που οδήγησε σε 4.000 θανάτους- έχουν κινητοποιήσει τις κυβερνήσεις για την ανάγκη διαδικασιών κρίσης. Ακόμα και καθημερινά, τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία και τη συμπεριφορά. Η εσωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα πρόβλημα στις αναπτυγμένες χώρες, όπου η αποτελεσματική μόνωση κρατά τους ρύπους στο εσωτερικό της δομής. Σε λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη, η έλλειψη των ρεόντων υδάτων και των εσωτερικών χώρων υγιεινής μπορεί να ενθαρρύνει αναπνευστικές λοιμώξεις. Το μονοξείδιο του άνθρακα, για παράδειγμα, με τη δέσμευση του οξυγόνου από την κυκλοφορία του αίματος, προκαλεί απάθεια, κόπωση, πονοκέφαλο, αποπροσανατολισμός, μειωμένο μυϊκό συντονισμό και μείωση της οπτικής οξύτητας.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να βλάψει ενδεχομένως πληθυσμούς με τρόπο τόσο αργό ή ανεπαίσθητο που δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Για τον λόγο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η έρευνα για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων συνεπειών της χρόνιας έκθεσης σε χαμηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης -αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν-, καθώς και για να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι ατμοσφαιρικοί ρύποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στο σώμα, αλλά και με φυσικούς παράγοντες, όπως η διατροφή, το άγχος, το αλκοόλ, το κάπνισμα τσιγάρων, και η κατανάλωση κοινών φαρμάκων. Ένα άλλο θέμα έρευνας είναι η σχέση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τον καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες και γενετικές μεταλλάξεις.
Μια συνέπεια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που πρόσφατα ανακαλύφθηκε είναι εποχιακές "τρύπες" στο στρώμα του όζοντος στην ατμόσφαιρα πάνω από την Ανταρκτική και την Αρκτική, σε συνδυασμό με αυξανόμενες αποδείξεις της παγκόσμιας καταστροφής του όζοντος. Αυτό μπορεί να αυξήσει το ποσό της υπεριώδους ακτινοβολίας που φθάνει στη γη, όπου καταστρέφει τις καλλιέργειες και τα φυτά και μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο του δέρματος και καταρράκτη. Αυτή η καταστροφή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εκπομπή των χλωροφθορανθράκων (CFC) από ψυγεία, κλιματιστικά, και αερολύματα. Με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1987, απαιτείται από τα ανεπτυγμένα έθνη να υπογράψουν τη συμφωνία της μη υπέρβασης των 1986 επιπέδων CFC. Αρκετές συνεδριάσεις έλαβαν χώρα μεταξύ του 1990 και του 1997 για να εγκριθούν συμφωνίες για την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος.

Μεταφρασμένο από τα αγγλικά από την ιστοσελίδα:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en|el&u=http://www.infoplease.com/ce6/sci/A0856525.html&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi6F2eIMxPzMT1tfmVP07zc4W8Uj


Κείμενο 3

αντιπαράθεση επιχειρημάτων και επιστολή για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων και επιστολή για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki

Βιομηχανία σημαίνει να κατασκευαστούν υλικά αγαθά σε εργοστάσια και με μηχανές, από διάφορες πρώτες ύλες της φύσης (ξύλα, μέταλλα, κάρβουνα, βαμβάκι, σιτάρι κ.α.) που είναι απαραίτητα στον άνθρωπο. Η βιομηχανία άρχισε από τότε που ο παραγωγός χωρίστηκε από το είδος που παράγει, δηλαδή από τότε που τα μέσα παραγωγής ανήκουν σε έναν επιχειρηματία που πληρώνει εργάτες, για να εξυπηρετούν την επιχείρησή του.
Όταν ο άνθρωπος βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση, δεν επεξεργαζόταν καθόλου τις πρώτες ύλες που έπαιρνε από τη φύση, γιατί δεν το έκρινε αναγκαίο, αλλά δεν είχε και τα μέσα παραγωγής ανήκουν σ' έναν επιχειρηματία που πληρώνει εργάτες, για να εξυπηρετούν την επιχείρησή του.
Όταν ο άνθρωπος βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση, δεν επεξεργαζόταν καθόλου τις πρώτες ύλες που έπαιρνε από τη φύση, γιατί δεν το έκρινε αναγκαίο, αλλά δεν είχε και τα μέσα. Έτρωγε φρούτα, χόρτα, κρέας ωμό, φορούσε τις προβιές ζώων που σκότωνε στο κυνήγι κλπ. Πέρασε αρκετός καιρός για να οργανωθεί κοινωνικά και ν' αρχίσει να κατεργάζεται τ' απαραίτητα για τη ζωή του υλικά. Μα και τότε η κατεργασία γινόταν μονάχα με το χέρι.(Αυτό το λέμε οικοτεχνία ή χειροτεχνία). Έκανε αγγεία και με το νήμα ύφαινε τα ρούχα του στον αργαλειό. Η παραγωγή του όμως ήταν λιγοστή και στοίχιζε πολύ. Κατόπιν κατασκευάστηκαν εργαλεία, έγιναν μικρές εγκαταστάσεις και καθιερώθηκε η ομαδική παραγωγή προϊόντων με την απασχόληση προσωπικού. Έτσι μπαίνομε στη βιοτεχνία.
Πολλαπλασιάστηκαν όμως οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων και συγχρόνως ήρθε και η εξέλιξη αυτών και έτσι οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στη σημερινή μορφή της βιομηχανίας, αφού πέρασαν, βέβαια, από μερικές ενδιάμεσες μορφές, πριν αποκτήσει την τωρινή πολυσύνθετη και συγχρονισμένη μορφή.
Μεγάλη εξέλιξη παρουσίασε η βιομηχανία από τον 19ο αιώνα, με την εφαρμογή του ατμού και της μηχανής. Είναι η περίοδος της βιομηχανικής επανάστασης που άλλαξε ολότελα τις ως τότε συνθήκες εργασίας. Η εργασία έγινε πια τεχνική. Ένα από τ' αποτελέσματα της τεχνικής αυτής προόδου ήταν και ο "καταμερισμός" της εργασίας, δηλαδή η ειδίκευση των εργατών σε ορισμένο είδος κατεργασίας του υλικού. Με τον καταμερισμό μεγάλωσε η παραγωγικότητα του εργάτη και η γενική παραγωγή των εργοστασίων συστηματοποιήθηκε.
Τέλος στον 20ο αιώνα, με τη χρησιμοποίηση του ηλεκτρισμού, με τις νέες μεγάλες εφευρέσεις και με την ανάπτυξη του εμπορίου, η βιομηχανία απλώθηκε πάρα πολύ και δημιουργήθηκε σε διάφορες χώρες, που έχουν πολλά και μεγάλα εργοστάσια, η βιομηχανική πολιτική. Δηλαδή οι κυβερνήσεις στις χώρες αυτές φροντίζουν να ενισχύσουν τις βιομηχανίες και να εξασφαλίσουν την κατανάλωση των προϊόντων τους στις δικές τους αγορές και στις αγορές του εξωτερικού. Κι έτσι τονώνεται η εθνική οικονομία τους.
Η βιομηχανία διαιρείται σε βαριά και σε ελαφριά. Η πρώτη παράγει είδη παραγωγής, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανές κλπ. Η δεύτερη παράγει τρόφιμα, χημικά προϊόντα, υφάσματα κλπ. Οι πιο αντιπροσωπευτικές βιομηχανίες στην εποχή μας είναι: Η βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, οι μηχανολογικές, οι οικοδομικές, οι βιομηχανίες χημικών προϊόντων ειδών διατροφής, οι κλωστοϋφαντουργικές, κατεργασίας δερμάτων, καουτσούκ, οι βιομηχανίες οικιακών συσκευών, φαρμάκων, οινοπνευμάτων, καπνού, ξύλου, χαρτιού, παραγωγής σιδήρου, χαλκού, αλουμινίου, οι εξορυκτικές και μεταλλευτικές βιομηχανίες.
Τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κράτη του κόσμου είναι σήμερα οι Ην. Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Βέλγιο, η Τσεχία και Σλοβακία, η Ελβετία, η Ολλανδία κ.ά. Ο τελευταίος παγκόσμιος πόλεμος κατέστρεψε πολλές βιομηχανίες. Μόνο οι βιομηχανίες των Ην. Πολιτειών έμειναν άθικτες.
Όσα κράτη έχουν σχετικά μεγάλο πληθυσμό και μικρή βιομηχανία θεωρούνται "υπανάπτυκτα", δηλαδή με καθυστερημένη οικονομική ανάπτυξη. Αυτά είναι τα περισσότερα και μέσα σ' αυτά βρίσκεται, επί του παρόντος, εν μέρει και η Ελλάδα. Οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν δραματικά προβλήματα επιβίωσης του πληθυσμού τους. Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκεται η Ινδία, γιατί η ευημερία ενός τόπου εξαρτάται από την προκοπή της βιομηχανίας του, από τις μεθόδους παραγωγής, από τα ικανοποιητικά ημερομίσθια και τους καλούς μισθούς των εργαζομένων.
Ο σπουδαιότερος παράγοντας για την καλή βιομηχανία σ' ένα μέρος είναι οι πρώτες ύλες, που πρέπει να παράγονται στον ίδιο τον τόπο. Άλλη απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει κεφάλαιο, κατάλληλο επιστημονικό, τεχνικό, εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό. Αλλιώς η τιμή των βιομηχανικών προϊόντων θα είναι μεγάλη και η ποιότητά τους κατώτερη. Για να διατηρηθούν οι μέτριες τοπικές βιομηχανίες, πρέπει να φορολογούνται βαριά τα βιομηχανικά προϊόντα που εισάγονται από χώρες του εξωτερικού.
Στις μέρες μας δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος, πολιτισμός χωρίς βιομηχανία. Στα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα το σημαντικότερο μέρος του πληθυσμού ασχολείται στα εργοστάσια. Κι όσο μεγαλύτερη είναι η βιομηχανία, τόσο και ικανοποιητικότερο είναι το μέσο εισόδημα των κατοίκων.
Στην Ελλάδα δε λείπει ούτε ο φυσικός πλούτος (νερό, λιγνίτης, μέταλλα (αλουμίνιο) κλπ.) ούτε η ικανότητα και η εργατικότητα. Μόνο όταν η Ελλάδα αποκτήσει βαριά και σύγχρονη βιομηχανία, θα παρουσιάσει άνοδο το βιοτικό επίπεδο του λαού. Όταν ιδρυθεί μεγάλη βιομηχανία, θα απασχοληθούν περισσότερα εργατικά χέρια και θα ανακουφιστούν οι λαϊκές μάζες. Θα προκύψουν πολλά οφέλη, όταν ιδρυθούν βιομηχανίες που θα βασίζονται στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου του τόπου μας, γιατί τα πλούσια κοιτάσματά μας (σιδηρομεταλλεύματα, βωξίτης, μόλυβδος, λευκόλιθος, αντιμόνιο, μαγγάνιο, χρωμίτης, μαγνήσιο, νικέλιο κλπ.) θεωρούνται σημαντικά για μεταλλουργικές βιομηχανίες.

Από: www.livepedia.gr


Φύλλο εργασίας με οδηγίες για τους ρόλους που θα πρέπει να υιοθετήσουν

Πριν λίγο καιρό στην Κοπεγχάγη έγινε η Συνδιάσκεψη για τις Κλιματικές Αλλαγές εξαιτίας της μόλυνσης όπου συμμετείχαν οι πιο ισχυρές χώρες του πλανήτη. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι αιτίες που την προκαλούν, τι συνέπειες έχει, αλλά και τι λύση θα μπορούσαμε να υπάρχει.

Τι να υποστήριξαν οι χώρες που είναι αδιάφορες για την καταστροφή του περιβάλλοντος; Τι να είπαν οι χώρες που είναι πρόθυμες να κάνουν κάτι για να αλλάξουν την καταστροφή; Τι θα σκέφτονταν άραγε τα παιδιά για όλα αυτά; Τι απορίες θα είχαν οι δημοσιογράφοι; Πώς θα τα μάθουμε αυτά;
Ας βάλουμε λοιπόν τα μάτια της φαντασίας μας να δουλέψουν….κι ας μεταφερθούμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε στην Κοπεγχάγη για να συζητήσουμε όλοι μαζί για τα θέματα αυτά. Γιατί ας μη ξεχνάμε πως όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το μόνο που μένει είναι να χωριστείτε σε 4 ομάδες.

Ας ξεκινήσει το μαγικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο!!!!


Ομάδα 1
Υποθέστε ότι είστε δημοσιογράφοι που έχουν φτάσει από διάφορες χώρες του κόσμου στην πρωτεύουσα της Δανίας για να καλύψετε την συζήτηση ανάμεσα στα παιδιά, στις χώρες που είναι αδιάφορες για την καταστροφή του περιβάλλοντος και τις πρόθυμες να αλλάξουν χώρες. Ρόλος σας είναι να συντονίσετε τη συζήτηση και να θέσετε μια σειρά από ερωτήσεις σε όλες τις πλευρές. Πρέπει να αντλήσετε τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν οι υπόλοιπες ομάδες, χρησιμοποιώντας τα κείμενα που σας δίνονται.

Ομάδα 2
Υποθέστε ότι είστε αντιπρόσωποι των ισχυρών χωρών που έχουν συμφέροντα από την χωρίς όρια ανάπτυξη των εργοστασίων και δεν θέλετε σε καμία περίπτωση να δείτε τον κίνδυνο που διατρέχει το περιβάλλον και να πάρετε ανάλογα μέτρα. Θεωρείτε ότι η βιομηχανία έχει θετική επίδραση για την κοινωνία αφού προσφέρει θέσεις εργασίας και ευκαιρίες ανάπτυξης για τον τόπο. Χρησιμοποιώντας επιχειρήματα και τα κείμενα που σας δίνονται, υποστηρίξτε την θέση σας.

Ομάδα 3
Υποθέστε ότι είστε μια ομάδα παιδιών τα οποία νοιάζονται για το μέλλον του κόσμου, αντιτίθενται στην ατμοσφαιρική ρύπανση και πιστεύουν ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα. Χρησιμοποιώντας επιχειρήματα και τα κείμενα που σας δίνονται, υποστηρίξτε την θέση σας.

Ομάδα 4
Υποθέστε ότι είστε αντιπρόσωποι των ισχυρών χωρών που δέχονται να πάρουν μέτρα, νοιάζονται για το περιβάλλον και αναγνωρίζουν τις συνέπειες της ατμοσφαιρικής μόλυνσης για το μέλλον του κόσμου. Χρησιμοποιώντας επιχειρήματα και τα κείμενα που σας δίνονται, υποστηρίξτε την θέση σας.


χρονική διάρκεια

2 διδακτικές ώρες
Η δραστηριότητα αντιπαράθεσης επιχειρημάτων διαρκεί 2 διδακτικές ώρες. Στην πρώτη θα διεξαχθεί το debate, ενώ στην δεύτερη τα παιδιά θα έχουν χρόνο να σκεφτούν, να συζητήσουν και να γράψουν την επιστολή.


στάσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται

Μέσω της δραστηριότητας της δημόσιας αντιπαράθεσης επιχειρημάτων δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να παρουσιάζουν στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους τη δική τους θέση αλλά και τα στοιχεία που έχουν ως στόχο τη «διάψευση» των άλλων ομάδων. Για όλα αυτά απαραίτητη είναι η εξαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών από τα παρεχόμενα κείμενα, γεγονός που συνεπάγεται την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας των παιδιών. Βασική προϋπόθεση για τη σωστή τοποθέτηση της κάθε ομάδας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας και συζήτησης, μιας ιδιαίτερα σημαντικής αρχής της Δημοκρατίας. Τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τη γνώμη των άλλων και ασκούνται στο να είναι καλοί ακροατές και ομιλητές. Επίσης, μέσα από το debate αναδεικνύεται η έννοια του διαλόγου, η σημασία και ο ρόλος που μπορεί να έχει στην μετέπειτα ζωή των παιδιών ως πολιτών. Ακόμη, τα παιδιά εμπλέκονται στη συνεργατική μάθηση για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, λειτουργούν δηλαδή ομαδικά σκεφτόμενα όλες τις πλευρές ενός θέματος. Χωρίς αμφιβολία, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να προσαρμόζονται στα διάφορα επικοινωνιακά πλαίσια και να δρουν ανάλογα. Τέλος, ασκούνται στην παραγωγή προφορικών κειμένων επιχειρηματολογίας, αλλά και του κειμενικού είδους των επιστολών.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Γλώσσα (κατανόηση κειμένου, κριτική ικανότητα και εξαγωγή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για κάθε ομάδα, όπως προκύπτουν μέσα από τα κείμενα, συγγραφή επιστολής με ανάλογο κειμενικό ύφος)

Φυσικές Επιστήμες- Μελέτη Περιβάλλοντος

Θεατρική αγωγή (θεατρικό παιχνίδι ρόλων)


χάρτης εννοιών

αντιπαράθεση επιχειρημάτων και επιστολή για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki


μια διδακτική πρόταση από τις Καραβοκύρη Αγγελική και Καρατσιόρα Βασιλική

More pages