αντιπαράθεση επιχειρημάτων σχετικά με την μόλυνση των υδάτων

Ως πέμπτη δραστηριότητα επιλέξαμε την αντιπαράθεση επιχειρημάτων (debate) με στόχο η συζήτηση που θα διεξαχθεί μεταξύ των μαθητών να βασίζεται σε στοιχεία που αντλήθηκαν από τις τέσσερις προηγούμενες δραστηριότητες. Μοιράζουμε σε όλους τους μαθητές της τάξης φυλλάδια με πληροφορίες από κείμενα, δοκίμια και άρθρα σχετικά με την ορθή μεταχείριση των βρώμικων υδάτων από τη μεριά των εργοστασίων και με τη σπουδαιότητα του νερού και την επικινδυνότητα όταν αυτό μολύνεται. Εν συνεχεία, χωρίζουμε τα παιδιά σε τρεις ομάδες, κάθε μία από τις οποίες επιλέγει έναν κλειστό φάκελο, μέσα στο οποίο βρίσκεται ο ρόλος τον οποίο θα υιοθετήσει. Μια αντιπαράθεση επιχειρημάτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού ρόλων. Η μία ομάδα είναι οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι συντονίζουν το διάλογο ανάμεσα στις άλλες δυο αντιμαχόμενες ομάδες. Και οι τρεις ομάδες έχουν τα κείμενα που αρχικά διανεμήθηκαν, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι για τα στοιχεία στα οποία θα βασιστεί ο διάλογος καθοδηγούμε με γραπτές οδηγίες τις δύο τελευταίες ομάδες, ώστε να αντλήσουν πληροφορίες και να διαμορφώσουν ανάλογα τα επιχειρήματα και αντεπιχειρήματά τους, συζητώντας και διαμορφώνοντας το πλαίσιο στο οποίο θα βασιστεί η άποψή τους. Ευθύνη των δημοσιογράφων είναι να επικεντρωθούν στα θετικά και αρνητικά στοιχεία στα οποία αναφέρονται οι άλλες δύο ομάδες. Τα δοθέντα κείμενα, άρθρα και δοκίμια θα βρίσκονται σε πλήρη ισορροπία για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να υπερισχύσει στην κουβέντα η πρώτη ή η δεύτερη ομάδα και αυτό για να έχει συνέχεια η συζήτηση. Κατά τη διεξαγωγή λοιπόν του debate, η πολιτικά ορθή θέση και λύση θα προταθεί από κάποια από τις ομάδες. Στο τελευταίο κομμάτι της δραστηριότητάς μας θα ζητήσουμε από κάθε ομάδα να κάνει μια σύντομη αναφορά στα θετικά και αρνητικά που προέκυψαν από τη συζήτηση (τα κείμενα τα παραθέτουμε στο Παράρτημα).

Η δραστηριότητα της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων θα δώσει στους μαθητές/τριες τη δυνατότητα να υιοθετήσουν ένα ρόλο, ανάλογα βέβαια με την ομάδα που θα εκπροσωπήσουν. Θα παρουσιάσουν δηλαδή τους συμμαθητές/τριες τους τα στοιχεία της θέσης που πρεσβεύουν όπως επίσης με αντεπιχειρήματα θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν τη θέση της «αντίπαλης» ομάδας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καλλιεργηθεί η κριτική ικανότητα των παιδιών διότι θα επιλέξουν τα ίδια τα στοιχεία των άρθρων που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της συζήτησης.
Μέσα λοιπόν από την αντιπαράθεση επιχειρημάτων τα παιδιά εξοικειώνονται στη συζήτηση μεταξύ τους και επιχειρηματολογούν. Μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά και να στηρίζουν μια άποψη που είναι κόντρα στις προσωπικές τους απόψεις, μπαίνοντας στη θέση των αντιπάλων τους. Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει να οδηγήσει τα παιδιά να καταλάβουν τις θετικές και αρνητικές πλευρές του υπό συζήτηση θέματος. Εμπλέκονται δηλαδή στη συνεργατική μάθηση για την επίτευξη ενός στόχου. Τα παιδιά ασκούνται στο διάλογο όπου το στοιχείο αντιπαράθεσης είναι πολύ έντονο, αυτό όμως τους βοηθάει να ακούνε και να σκέφτονται.

μια διδακτική πρόταση από την Γκώτη Μαρία, την Αθανασίου Μυριάνθη
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages