αντιπαράθεση επιχειρημάτων σχετικά με το περιβάλλον

Περιβάλλον και άνθρωπος


ανθρωπος-περιβάλλονΣ΄αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα χωριστούν σε τρεις ομάδες και η καθεμία από τις ομάδες θα στηρίξει την δική της άποψη στην αντιπαράθεση που θα ακολουθήσει. Συνήθως, οι δυο ομάδες εκφράζουν αντιμαχόμενες απόψεις και η τρίτη ομάδα αποτελεί τους δημοσιογράφους ή τους πολίτες. Το υλικό που θα δοθεί στις ομάδες θα είναι αρχικά το αρχικό άρθρο και διάφορα κειμενάκια από άρθρα.
Οι μαθητές μελετούν το υλικό, συζητούν και συνεργάζονται για να ετοιμάσουν τα επιχειρήματά τους όπως επίσης και τις ερωτήσεις που θα θέλουν να κάνουν στις άλλες ομάδες. Η δραστηριότητα αυτή θα διαρκέσει 90-120 λεπτά.
Μέσα από την αντιπαράθεση επιχειρημάτων, οι μαθητές εκπαιδεύονται στη συζήτηση και την επιχειρηματολογία. Ακόμη και οι μαθητές που στηρίζουν μια άποψη αντίθετη στις προσωπικές τους απόψεις, στα πλαίσια της δραστηριότητάς μας, μπαίνουν στη θέση των αντιπάλων τους, γνωρίζουν καλύτερα τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχειρηματολογίας και αυτό τους βοηθά να έχουν μια καλύτερη επιχειρηματολογία στο μέλλον για τις προσωπικές τους διεκδικήσεις.

Υλικό


Από την εμφάνισή του πάνω στη γη ο άνθρωπος άρχισε τον αγώνα για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του. Στο μακρύ όμως αυτό δρόμο, προσπαθώντας να επιτύχει μεγαλύτερη συγκέντρωση αγαθών, ευημερία και πρόοδο δεν τοποθέτησε το Περιβάλλον στη θέση που του ανήκει.
Τα πράγματα όμως άλλαξαν ραγδαία μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας συντέλεσε στη μεγαλύτερη κατανάλωση των φυσικών πόρων. Έτσι άρχισε μια αλόγιστη, απρογραμμάτιστη και μη ορθολογική χρήση κάθε δώρου της φύσης και αποβλέποντας ο άνθρωπος μόνο στα άμεσα οφέλη, μέσα από μια καθαρά ανθρωποκεντρική αντίληψη, παράβλεψε τις μακροχρόνιες συνέπειες. “Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια άμεση σχέση των προβλημάτων του περιβάλλοντος με το σύστημα αξιών, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η βιομηχανική και τεχνολογική επανάσταση.” (Σιγάλας, 1987, σ.25). Έρμαιο πλέον το περιβάλλον στα χέρια ατόμων και ομάδων δέχτηκε και συνεχίζει να δέχεται τις καταστρεπτικές τους επιδράσεις με ένα πλήθος κρίσιμων ενεργειών εναντίον του. Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας μπορεί να φανεί σε όλο της το φάσμα, από την εδαφική αλλοίωση και την αισθητική κακοποίηση μέχρι τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και τη ρύπανση της θάλασσας. Όμως η φύση “εκδικείται”. Οι συνέπειες της υποβάθμισης του περιβάλλοντος έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές έντονα σε όλους τους τομείς της ζωής μας και το κόστος καλούμαστε όλοι να το πληρώσουμε.
Η υπόθεση όμως της προστασίας, της αναβάθμισης και διατήρησης ενός περιβάλλοντος φιλικού για τη ζωή μας πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη δεν ανήκει προνομιακά σε κάποια μερίδα ανθρώπων, που απλά νοιάζονται για ότι υπάρχει γύρω τους, αλλά είναι υπόθεση όλων μας ανεξαιρέτως. Το κοινώς λεγόμενο “Σκέψου Παγκόσμια, δράσε τοπικά” φαίνεται να χαρακτηρίζει για τα επόμενα χρόνια τη φιλοσοφία της περιβαλλοντικής δράσης μέσα από την αίσθηση των παγκοσμίων και των τοπικών περιβαλλοντικών αλλαγών.
Η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης παρουσιάζει ένα μεγάλο πλήθος από πλεονεκτήματα αλλά συγχρόνως και αρκετά μειονεκτήματα αναφορικά με τις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση και το περιβάλλον γενικά. Η προσπάθεια όμως αύξησης των πλεονεκτημάτων και περιορισμού των μειονεκτημάτων επαφίεται στον ίδιο τον άνθρωπο, που θα πρέπει να διαλέξει την πλατιά και δημιουργική χρήση των “νέων μέσων παραγωγής” προς όφελος της ανθρωπότητας. Από τη στρατηγική που θα ακολουθήσει θα εξαρτηθεί, εκτός των άλλων, η ορθολογική οικονομική ανάπτυξη και η διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος.


αντιπαραθεση
μια διδακτική πρόταση από την Παπαδημητρίου Παναγιώτα
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages