αποσπάσματα ντοκιμαντέρ για τους τυφώνες


αποσπάσματα ντοκιμαντέρ για τους τυφώνες - atlaswiki αποσπάσματα ντοκιμαντέρ για τους τυφώνες - atlaswiki

περιγραφή

Κατ΄ αρχήν και πριν ξεκινήσει το μάθημα, συνδέουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τον ανακλαστικό προβολέα και επιλέγουμε το λογισμικό προβολής DVD (εμείς χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα Inter Video WinDVD 5). Επίσης τοποθετούμε το ψηφιακό δίσκο με τίτλο «Η μανία της φύσης» του NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY στην ειδική υποδοχή του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Με το ξεκίνημα του μαθήματος βάζουμε τα παιδιά να καθίσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων. Ακολούθως δίνουμε στα παιδιά το φύλλο εργασίας (ένα για κάθε ομάδα παιδιών) με τις ερωτήσεις που αφορούν τις καταστρεπτικές συνέπειες ενός τυφώνα για το περιβάλλον. Εξηγούμε στα παιδιά ότι θα παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από ένα ντοκιμαντέρ και ότι αυτά μετά θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους δόθηκαν στο φύλλο εργασίας. Αφήνουμε στους μαθητές λίγο χρόνο να διαβάσουν τις ερωτήσεις και έπειτα πατάμε το πλήκτρο εκκίνησης (Play) στην κονσόλα που υπάρχει και ξεκινάμε με τον τρόπο αυτό την προβολή της ταινίας. Αφήνουμε το ντοκιμαντέρ να προχωρήσει μέχρι το 2:10 λεπτό όπου τελειώνει η εισαγωγή. Στο σημείο αυτό προχωράμε την ταινία στο 17:51 λεπτό πατώντας το πλήκτρο γρήγορου προχωρήματος! (Fast Forward) και την αφήνουμε να προχωρήσει ξανά κανονικά μέχρι το 32:42 λεπτό όπου και τη σταματάμε. Η συνολική διάρκεια των αποσπασμάτων είναι 13 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα.
Αφού κλείσουμε το τρέχον λογισμικό και αφαιρέσουμε το ψηφιακό δίσκο αφήνουμε τα παιδιά να συνεργαστούν και να απαντήσουν τις ερωτήσεις που τους δώσαμε για περίπου άλλα 15 με 20 λεπτά. Αφού περάσει ο χρόνος αυτός τους λέμε να σταματήσουν και ξεκινάμε συζήτηση για τις απαντήσεις που δόθηκαν. Ένα παιδί κάθε φορά διαβάζει τι έγραψε η ομάδα του για την αντίστοιχη ερώτηση που συζητάμε, ενώ τα υπόλοιπα συμπληρώνουν και διορθώνουν τα λεγόμενα σύμφωνα με το τι έγραψαν στη δική τους ομάδα ή κάνοντας ερωτήσεις. Η δραστηριότητα τελειώνει όταν θα έχουν απαντηθεί και συζητηθεί όλες οι ερωτήσεις.

χρονική διάρκεια 45 λεπτά


διδακτικό υλικό:
Θα χρησιμοποιήσουμε το ψηφιακό δίσκο με τίτλο «Η μανία της φύσης» του NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY καθώς και το φύλλο εργασίας που επισυνάπτεται. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικό υπολογιστή και μηχάνημα προβολής.

θεματικές περιοχές που εμπλέκονται:

· πληροφορική (χρήση λογισμικού προβολής DVD στον ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και χρήση ψηφιακού δίσκου DVD)

· φυσική (οι καταστροφικές συνέπειες του τυφώνα για το περιβάλλον)

· γλώσσα (καλλιέργεια γραπτού λόγου)δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Με τη δραστηριότητα αυτή ο μαθητής εξοικειώνεται με τα τεχνολογικά μέσα (ηλεκτρονικός υπολογιστής, ψηφιακός δίσκος, προτζέκτορ) και καταλαβαίνει ότι αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευσή του. Επίσης μαθαίνει τις καταστροφικές συνέπειες ενός τυφώνα για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής που χτύπησε και γενικά για το περιβάλλον του τόπου αυτού. Η οπτική επαφή προκαλεί ως γνωστό εντονότερα συναισθήματα και συνεπώς όταν τα παιδιά παρακολουθήσουν τα αποσπάσματα του ντοκιμαντέρ που επιλέξαμε θα επηρεασθούν περισσότερο και θα τους αποτυπωθούν περισσότερα πράγματα στο μυαλό.


φύλλο εργασίας


ερωτήσεις

1. Με ποιο τρόπο μπορεί να επηρεασθούν τα υπόγεια ύδατα μιας περιοχής που χτυπήθηκε από ένα τυφώνα;
2. Ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει στο έδαφος μιας περιοχής το πέρασμα ενός τυφώνα;3. Πώς μπορεί να επηρεασθεί αρνητικά η ατμόσφαιρα μιας περιοχής που βρέθηκε στο πέρασμα ενός τυφώνα;4. Ποιες καταστροφές είναι δυνατόν να προκληθούν α)στην πανίδα και β)στη χλωρίδα μιας περιοχής που χτυπήθηκε από τυφώνα;
μία διδακτική πρόταση από τον
Ζουγγουρίδης Θεόδωρος και Δέβρας-Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος

More pages