αφίσα σχετικά με τους σεισμούς

αφίσα σχετικά με τους σεισμούς - atlaswikiαφίσα σχετικά με τους σεισμούς - atlaswikiαφίσα σχετικά με τους σεισμούς - atlaswiki


Η δραστηριότητα αυτή συνδέει το μάθημα των φυσικών επιστημών με την αισθητική αγωγή.Ο/η εκπαιδευτικός φτιάχνει ένα σενάριο με αφορμή τους σημαντικότερους σεισμούς παγκοσμίως και τις καταστροφικές τους συνέπειες. Ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να δημιουργήσουν αφίσες που θα παρουσιάζουν τις επιπτώσεις σε ανθρώπινο και υλικό σημείο.Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 5 ατόμων και καλούνται να φτιάξουν με την τεχνική του κολλάζ μια αφίσα. Η κάθε ομάδα, καλείται να δώσει το δικό της τίτλο στην αφίσα της. Ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να φέρουν από το σπίτι τους περιοδικά απ’ όπου θα προμηθευτούν εικόνες, ένα χρωματιστό χαρτόνι, μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, ψαλίδι και κόλλα. Τα θρανία τοποθετούνται ανά τρία ενωμένα σε σχήμα Π.Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν τα έργα τους, τα αναρτούν το ένα δίπλα στο άλλο σε έναν από τους τοίχους της τάξης και ένας/μία εκπρόσωπος από κάθε ομάδα παρουσιάζει την αφίσα της ομάδας του/της, δίνει τις απαραίτητες επεξηγήσεις και απαντά σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που θα γίνουν από τα υπόλοιπα παιδιά. Μετά την παρουσίαση η τάξη ψηφίζει την πιο επιτυχημένη αφίσα. Η χρονική διάρκεια της δραστηριότητας υπολογίζεται σε μια διδακτική ώρα.

μια διδακτική πρόταση από την Γουναροπούλου, την Τσίλκου Αικατερίνηκαι Αϊβαλιώτη Ευαγγελία

More pages