βίντεο και συζήτηση για την κατάληξη των ειδών

βίντεο και συζήτηση για την κατάληξη των ειδών - atlaswiki βίντεο και συζήτηση για την κατάληξη των ειδών - atlaswikiβίντεο και συζήτηση για την κατάληξη των ειδών - atlaswiki
οδηγίες δραστηριότητας

Η δραστηριότητα αυτή πραγματεύεται τις ηθικές αλληλεπιδράσεις επιστήμης και κοινωνίας. Αρχικά παρουσιάζεται μέσα στην τάξη ένα απόσπασμα από ένα ντοκιμαντέρ του ΒΒC για τα νησιά Γκαλάπαγκος και το πώς «άλλαξαν» τον κόσμο. Οι υπέροχες εικόνες από ένα μαγευτικό τοπίο σίγουρα θα εντυπωσιάσουν τα παιδιά. Με την ολοκλήρωση της προβολής οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν, ατομικά ή ομαδικά (ανάλογα με την κρίση του εκπαιδευτικού), ένα φύλλο εργασίας, το οποίο παρατίθεται πιο κάτω. Στη συνέχεια ακολουθούν δύο άρθρα και συζήτηση πάνω σε αυτά. Ειδικότερα, σε μια πρώτη φάση το ενδιαφέρον εστιάζεται στις προκαταλήψεις που υπήρχαν την εποχή που ανακάλυψε ο δυτικός πολιτισμός, σε μια περίοδο εξερευνήσεων, τα νησιά Γκαλάπαγκος ενώ σε μια δεύτερη φάση το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πως εξελίχθηκε το οικοσύστημα των νησιών έπειτα από την ανθρώπινη εισβολή. Οι μαθητές συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας και στο τέλος γίνεται συζήτηση στην τάξη.

διδακτικό υλικό
  • βίντεο


http://www.youtube.com/watch?v=zJTdY0Iqe4M&feature=youtu.be
  • άρθρο του Μιχάλη Μιχελή με τίτλο "το τερατάκι", σύνδεσμος για το άρθρο:
http://panosz.wordpress.com/2009/11/10/mihelis-41/
  • άρθρο του Πέτρου Παπακωνσταντίνου με τίτλο "Γκαλάπαγκος: η... κατάληξη των ειδών", σύνδεσμος για το άρθρο:
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_2_24/01/01_I7065129%3DI7065129%3D|01%2601-0101!cod240101$38909.html
  • φύλλο εργασίας
  1. Δείτε προσεκτικά το βίντεο και συζητήστε για τις ομοιότητες και διαφορές που εντοπίσατε στα νησιά Galapagos. Και τα μέρη που ζείτε. Εκφράστε τις απόψεις σας σε μια παράγραφο 150 – 200 λέξεων.
  2. Διαβάστε το απόσπασμα του άρθρου και συζητήστε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι πρώτοι ναυτικοί τα νησιά Galapagos και που διαφέρει ο Δαρβίνος, ώστε να μιλάμε για επανάσταση; Εκφράστε τις απόψεις σας σ’ ένα κείμενο 250 – 300 λέξεων.
  3. Διαβάστε το άρθρο από την Καθημερινή. Σχολιάστε σε ένα κείμενο 250 – 300 λέξεων την φράση του άρθρου: «…όπως στη φύση, έτσι και στην κοινωνία, η εξέλιξη δεν είναι πάντα συνώνυμο της προόδου και ότι η επιστήμη δε μεταφράζεται αναγκαία σε απελευθέρωση».
χρονική διάρκεια
για την προβολή του βίντεο και τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας απαιτούνται περίπου 40-45 λεπτά.
η μελέτη και συζήτηση κάθε άρθρου ξεχωριστά επίσης διαρκεί περίπου ένα 45λεπτο. Συνολικά λοιπόν απαιτούνται τρεις διδακτικές ώρες για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου σχεδίου διδασκαλίας.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
επιδιώκεται η πρόκληση του ενδιαφέροντος και η διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση μέσα από αυτή την προσέγγιση της γνώσης. Ταυτόχρονα επιχειρείται η διαμόρφωση της οικολογικής στάσης των μελλοντικών πολιτών, οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν κριτικά θεωρίες οικολογικής φύσεως (μιας που έχουνε γίνει μόδα και πολλές φορές είναι επικερδής βιομηχανία). Ακόμα καλλιεργείται μια θετική στάση ενάντια στις προκαταλήψεις που μας ωθεί κάθε κοινωνία. Ένας πολίτης επιστημονικά εγγράμματος γνωρίζοντας το περιβάλλον του, τη Γη, είναι ένας δημοκρατικός πολίτης που σέβεται τον εαυτό του.
Επίσης η εφαρμογή αυτή αναδεικνύει τις ηθικές αλληλεπιδράσεις επιστήμης και κοινωνίας, καθώς και τις σχετικές ιδέες των μαθητών – οι εικόνες του video θα διεγείρουν τη φαντασία τους. Οι διδασκόμενοι καλούνται να συνδυάσουν δυο τόσο διαφορετικά πεδία, όπως οι ΦΕ και η ηθική, να μάθουν να σέβονται το περιβάλλον, αλλά και να ελέγχουν την αξιοπιστία στη ροή πληροφορίας από το ένα πεδίο στο άλλο.


μια διδακτική πρόταση από τους Λιακόπουλου Μαρία,Χατζηπαναγιωτίδου Ανθούλα και Τέτου Αντωνία, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages