για την κλωνοποίηση μία επίσκεψη σε νοσοκομείο


για την κλωνοποίηση μία επίσκεψη σε νοσοκομείο - atlaswiki για την κλωνοποίηση μία επίσκεψη σε νοσοκομείο - atlaswiki

Μια εξωσχολική δραστηριότητα που θα εντάξουμε στη διδασκαλία της κλωνοποίησης είναι η επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο που βρίσκεται κοντά στο σχολείο μας. Θα ήταν παράλειψη αν δεν τονίζαμε πόσο σημαντικές είναι οι εξωσχολικές δραστηριότητες για να κατανοήσει ο μαθητής τη σύνδεση μεταξύ του σχολείου και της καθημερινής ζωής. Δυστυχώς, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του σημερινού σχολείου είναι η έλλειψη αυθεντικότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Η επίσκεψη στο νοσοκομείο συνιστά μια αυθεντική δραστηριότητα καθώς ο μαθητής κατανοεί ότι οι γνώσεις που προσέλαβε σχετικά με την κλωνοποίηση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και εκτός σχολείου όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Αυτή η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί τελευταία σε χρονική διάρκεια σε σχέση με τις άλλες, ώστε οι μαθητές μας να έχουν κατανοήσει σε σημαντικό βαθμό το θέμα το οποίο διαπραγματευόμαστε.

Αρχικά, προγραμματίζουμε ποια μέρα θα γίνει η επίσκεψη στο νοσοκομείο και το ανακοινώνουμε στους μαθητές μας ώστε να είναι προετοιμασμένοι. Περίπου δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη στο νοσοκομείο είναι αναγκαία μια προετοιμασία των μαθητών μας για την δραστηριότητα που θα ακολουθήσει. Συγκεκριμένα, πριν την επίσκεψη στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας θα προηγηθεί η προβολή ενός βίντεο μέσα στην τάξη, σχετικό με την κλωνοποίηση και τις εφαρμογές της. Μετά την προβολή του βίντεο και στη διάρκεια μιας ακόμη διδακτικής ώρας που θα χρειαστούμε για την προετοιμασία των μαθητών μας, χωρίζουμε στην αρχή τους μαθητές μας σε ομάδες. Στη συνέχεια, μοιράζουμε στους μαθητές μας το φύλλο εργασίας που έχουμε ετοιμάσει και κάποια άρθρα σχετικά με το θέμα που εξετάζουμε. Ακολουθώντας τις οδηγίες που τους παρέχει το φύλλο εργασίας οι μαθητές μας δημιουργούν τις δικές τους ερωτήσεις, προβληματισμούς και απορίες που θα απευθύνουν στους γιατρούς που θα συναντήσουν στο νοσοκομείο.
Μετά την προετοιμασία των μαθητών στην τάξη από όλες τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη στο νοσοκομείο. Εκεί θα συναντήσουμε γιατρούς, στους οποίους οι μαθητές μας θα κάνουν ερωτήσεις και απορίες που έχουν σχετικά με την κλωνοποίηση και συνεπώς θα ακολουθήσει μια συζήτηση επιστημονικού περιεχομένου. Τέλος, οι μαθητές μας θα εμπλακούν σε μια συζήτηση με ασθενείς που χρειάζονται άμεσα μόσχευμα για την θεραπεία τους για να κατανοήσουν την δική τους οπτική για την θεραπευτική κλωνοποίηση, αν αυτή δηλαδή μπορεί να τους δώσει κάποια ελπίδα για τη θεραπεία τους.

χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα της επίσκεψης στο νοσοκομείο πραγματοποιείται τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω από αυτήν. Συγκεκριμένα, για την προετοιμασία αυτής της δραστηριότητας μέσα στην τάξη θα χρειαστούμε δύο διδακτικές ώρες. Στη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας θα προβληθεί ένα βίντεο σχετικά με την κλωνοποίηση, ενώ κατά τη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας θα μοιραστούν στους μαθητές φύλλα εργασίας και άρθρα και με βάσει το διδακτικό υλικό που τους δόθηκε κατά ομάδες θα δημιουργήσουν τις ερωτήσεις που θα απευθύνουν στους γιατρούς και στους ασθενείς.
Όσον αφορά την επίσκεψη στο νοσοκομείο θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών. Οι μαθητές καθοδηγούμενοι από τον εκπαιδευτικό θα κατευθυνθούν στο πιο κοντινό στο σχολείο τους νοσοκομείο και θα συναντήσουν εκεί τους γιατρούς και τους ασθενείς, στους οποίους θα απευθύνουν τις ερωτήσεις τους και με τους οποίους θα συζητήσουν για το θέμα της κλωνοποίησης.


για την κλωνοποίηση μία επίσκεψη σε νοσοκομείο - atlaswiki για την κλωνοποίηση μία επίσκεψη σε νοσοκομείο - atlaswiki

Το διδακτικό υλικό που παρέχουμε στους μαθητές μας για την προετοιμασία τους για την επίσκεψη στο νοσοκομείο είναι ένα βίντεο που τους προβάλλουμε σχετικά με την κλωνοποίηση, το οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών. Αυτό συμβαίνει λόγω της χρήσης εικόνων που μεταφέρουν σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα απ’ ότι ένα κείμενο περισσότερες πληροφορίες και είναι και πιο ελκυστικές. Τα URL για το βίντεο σχετικά με την κλωνοποίηση είναι τα εξής:

ΜΕΡΟΣ 1ο:http://www.youtube.com/watch?v=YcALQRXxSEA&feature=related

ΜΕΡΟΣ 2ο:http://www.youtube.com/watch?v=I-oobAyF-1Y&feature=related

ΜΕΡΟΣ 3ο:http://www.youtube.com/watch?v=nsixUCj5VRg&feature=related

ΜΕΡΟΣ 4ο:http://www.youtube.com/watch?v=Ty427MHlotg&feature=related

ΜΕΡΟΣ 5ο:http://www.youtube.com/watch?v=SpSp7dEglKU&feature=related

ΜΕΡΟΣ 6ο:http://www.youtube.com/watch?v=kyAHCG0sIZw&feature=related

ΜΕΡΟΣ 7ο:http://www.youtube.com/watch?v=qAob5zdT8Pw&feature=related

Ακόμη, δίνουμε στους μαθητές μας ως διδακτικό υλικό για αξιοποίηση ένα φύλλο εργασίας που καθοδηγεί τους μαθητές μας για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Οι οδηγίες που δίνουμε στα φύλλα εργασίας είναι σε γλώσσα ανάλογη με την ηλικία των μαθητών μας και είναι ιδιαίτερα κατανοητές. Τέλος, ο χάρτης εννοιών που αποτελεί μεταγνωστικό εργαλείο για την οργάνωση της γνώσης συνιστά κατεξοχήν διδακτικό υλικό που είναι απαραίτητο για την κατανόηση ορισμένων εννοιών σχετικά με την κλωνοποίηση, ίσως δυσνόητων για μικρούς μαθητές.

φύλλο εργασίας

1.Παρακολουθείστε προσεκτικά το βίντεο που θα σας προβληθεί σχετικά με την κλωνοποίηση.

2.Σε τι διαφέρει η αναπαραγωγική από την θεραπευτική κλωνοποίηση και ποιες είναι οι εφαρμογές τους;

3.Μπορεί η θεραπευτική κλωνοποίηση να θεραπεύσει σοβαρές ασθένειες και να δώσει ελπίδα σε ασθενείς που χρειάζονται άμεσα μόσχευμα;

4.Συνεργαστείτε σε ομάδες και δημιουργείστε κάποιες ερωτήσεις που επιθυμείτε να κάνετε στους γιατρούς και στους ασθενείς που θα συναντήσουμε στο νοσοκομείο σχετικά με τις εφαρμογές της θεραπευτικής κλωνοποίησης.διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Το θέμα της κλωνοποίησης εντάσσεται στο πλαίσιο διδασκαλίας των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του πολίτη. Ωστόσο, οι έννοιές της μπορούν να διδαχθούν ενταγμένες και αυτές σε ένα ευρύτερο διαθεματικό εννοιολογικό πλαίσιο.
Αρχικά, ένα από τα μαθήματα που αλληλεπιδρούν και εμπλέκονται στη δραστηριότητα της επίσκεψης στο νοσοκομείο είναι η βιολογία που θα διδαχθούν οι μαθητές στα μετέπειτα σχολικά τους χρόνια. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο νοσοκομείο οι μαθητές μας συζητούν με επιστήμονες που τους εξηγούν με απλό τρόπο πώς γίνεται η κλωνοποίηση και ποιες είναι οι εφαρμογές της στο χώρο της ιατρικής. Οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με έννοιες της βιολογίας όπως κύτταρα, ιστοί, όργανα, μόσχευμα, διάφορες ασθένειες κ.α. που θα συναντήσουν στα μετέπειτα σχολικά χρόνια.
Επιπλέον, στη δραστηριότητα αυτή εμπλέκεται το μάθημα της γλώσσας καθώς οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν τα φύλλα εργασίας, να απαντήσουν στις ερωτήσεις που υπάρχουν σε αυτά και να διατυπώσουν τις δικές τους ερωτήσεις, τις οποίες θα απευθύνουν στους γιατρούς και στους ασθενείς που θα συναντήσουν στο νοσοκομείο. Μέσα από την δραστηριότητα αυτή και από την συζήτησή τους με τους γιατρούς αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους και κατανοούν ότι ο λόγος τους όταν συζητούν για κάποιο θέμα πρέπει να είναι συγκροτημένος και κατανοητός για τους συνομιλητές.
Τέλος, στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές μας αντιλαμβάνονται ότι η επιστήμη αλληλεπιδρά με την κοινωνία και μπορεί να δώσει λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κατανοούν ότι η θεραπευτική κλωνοποίηση μπορεί ίσως να βοηθήσει ανθρώπους με προβλήματα υγείας αρκεί να συνεχιστεί η έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές εντάσσονται στην φιλοσοφία του μαθήματος της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής αφού αντιλαμβάνονται ότι ως μέλη της κοινωνίας οφείλουν να ενημερώνονται πάνω σε επιστημονικά θέματα ακόμα και αν δεν είναι οι ίδιοι επιστήμονες. Μ’ αυτόν τον τρόπο όλοι οι πολίτες θα συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για το καλό της κοινωνίας, θα είναι ενεργοί πολίτες και θα προάγεται η δημοκρατία.

για την κλωνοποίηση μία επίσκεψη σε νοσοκομείο - atlaswiki

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Η δραστηριότητα της επίσκεψης στο νοσοκομείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία της κλωνοποίησης καλλιεργεί δεξιότητες και στάσεις που συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη. Συγκεκριμένα, μέσα από αυτήν την δραστηριότητα καλλιεργούνται γνωστικές δεξιότητες. Δηλαδή, οι μαθητές μας κατανοούν έννοιες όπως θεραπευτική κλωνοποίηση, αναπαραγωγική κλωνοποίηση κ.α. που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες και είναι λίγο δυσνόητες για τα παιδιά της ΣΤ’ τάξης του δημοτικού. Ακόμη, αναπτύσσονται στους μαθητές μας δεξιότητες λύσης προβλημάτων καθώς στο νοσοκομείο που επισκεφθήκαμε οι μαθητές μας ήρθαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα των σοβαρών ασθενειών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι άνθρωποι, στο οποίο ίσως η θεραπευτική κλωνοποίηση δώσει κάποια λύση.
Επιπλέον, καλλιεργούνται μεταγνωστικές δεξιότητες στους μαθητές, όπως κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η επιστήμη και η κοινωνία αλληλεπιδρούν σε πολλά πεδία, όπως το πολιτικό, το ηθικό, το δημοκρατικό κ.α. Ακόμη, καλλιεργείται η δεξιότητα της μη άκριτης αποδοχής της αντίληψης ότι η επιστήμη και οι επίσημα αποδεκτές σήμερα γνώσεις αποτελούν απόλυτη αλήθεια.
Όσον αφορά τώρα τα συναισθήματα που επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε στους μαθητές μας για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών, τόσο η επίσκεψη στο νοσοκομείο όσο και η προβολή του βίντεο προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ των γνώσεων που προσλαμβάνουν από το σχολείο και της καθημερινής ζωής. Μ’ αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μια θετική στάση απέναντι στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών αφού οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι αυτές σχετίζονται άμεσα με την καθημερινή ζωή.
Επιπροσθέτως, καλλιεργείται η κριτική στάση απέναντι στις προτάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής. Οι πολίτες δεν θα πρέπει να δέχονται άκριτα ό,τι τους παρέχουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αλλά να εξετάζουν τις πληροφορίες προσεκτικά και από διάφορες οπτικές γωνίες. Οι πολίτες είναι αναγκαίο να εμπλέκονται σε συζητήσεις επιστημονικού περιεχομένου που αφορούν την ποιότητα της ζωής τους, έτσι ώστε να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας, να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να προάγουν τη δημοκρατία. Τέλος ,αναπτύσσονται στάσεις συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας καθώς οι μαθητές μας λειτουργούν σε ομάδες, κατανοούν ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ξεχωριστός αλλά πρέπει να λαμβάνει τον ίδιο σεβασμό από όλους τους συνανθρώπους του.μία διδακτική πρόταση από την Αβδούλα Βασιλική & την Ζωσιμιάδου Σβετλάνα

More pages