γνωριμία με το όργανο της καρδιάς

γνωριμία με το όργανο της καρδιάς - atlaswiki Οι μαθητές/τριες καλούνται να εξοικειωθούν με την έννοια της καρδιάς και τις λειτουργίες της. Για το σκοπό αυτό δίνονται διάφορες εικόνες που αναπαριστούν την καρδιά και ένα φύλλο εργασίας στους μαθητές/ τριες. Οι εικόνες δίνονται στην αρχή ως μέσο αφόρμησης – εισαγωγικής δραστηριότητας στο κεντρικό θέμα του άρθρου. Στο φύλλο εργασίας περιέχονται κάποια πειράματα, ερωτήσεις και μια ακροστιχίδα.
Επιπλέον ο/η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ένα λογισμικό στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το οποίο λέγεται «Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος». Ο/η εκπαιδευτικός έχει φροντίσει προηγουμένως να το εγκαταστήσει στους υπολογιστές. Σκοπός του λογισμικού είναι να προσφέρει στους μαθητές μια συναρπαστική περιπέτεια πληροφοριών για το ανθρώπινο σώμα γενικότερα και ειδικότερα για το όργανο της καρδιάς. Έτσι με το παιχνίδι και τα ενδιαφέροντα βίντεο που το συνοδεύουν, θα μάθουν τι γνωρίζουν, αλλά και τι δεν γνωρίζουν. Κάνοντας πλοήγηση στο κυκλοφοριακό σύστημα θα δουν πώς είναι σχηματισμένη η καρδιά καθώς και πώς λειτουργεί. Στο τέλος οι μαθητές λένε τις εντυπώσεις τους μέσα σε κλίμα συζήτησης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Τουλάχιστον 4 διδακτικές ώρες.
· Δυο ώρες για την εισαγωγική δραστηριότητα με εικόνες και φύλλο εργασίας.
· Μια ώρα για την χρήση του λογισμικού στην αίθουσα Η/Υ.
· Μια ώρα συζήτησης μέσα στην τάξη για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ : Σε αυτή την δραστηριότητα εμπλέκονται η ιατρική, η βιολογία, η ανθρωπολογία, η Τεχνολογία (Χρήση υπολογιστών) και η Γλώσσα (γράφοντας το φύλλο εργασίας)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ : Στη γνωστική διάσταση δίνεται η ευκαιρία να έρθουν στην επιφάνεια οι ιδέες και οι γνώσεις των μαθητών/τριων σχετικά με την καρδιά ως ένα σημαντικό ζωτικό όργανο του ανθρώπινου σώματος. Μαθαίνουν πού βρίσκεται η καρδιά, πώς είναι δομημένη, πώς λειτουργεί, επίσης πειραματίζονται με τον σφυγμό πιάνοντας τον καρπό και χρησιμοποιώντας ρολόι για τη μέτρηση του. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές /τριες αποκτούν μια σφαιρική εικόνα για το όργανο της καρδιάς μέσα από το φύλλο εργασίας και τις εικόνες που δίνονται.
Επιπλέον με την χρήση και την πλοήγηση του λογισμικού οι μαθητές/ τριες όχι μόνο παίρνουν πληροφορίες για το όργανο της καρδιάς αλλά και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές, ως τεχνολογικό εκπαιδευτικό μέσο. Οι μαθητές/ τριες έτσι αναγνωρίζουν την συμβολή της τεχνολογίας στην μαθησιακή διαδικασία, καθώς αυτή αποτελεί όχι μόνο ένα μέσο παροχής πληροφοριών αλλά και ένα διασκευαστικό μέσο εκμάθησης. Με αυτό τον τρόπο το μάθημα γίνεται πιο συναρπαστικό και ενδιαφέρον, ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας. Οι μαθητές/ τριες γίνονται ερευνητές και παρατηρητές. Καθώς είναι περίεργοι και ενεργητικοί από τη φύση τους ,ρωτούν συνέχεια γιατί, πειραματίζονται με τα υλικά και κατακτούν τη γνώση μέσα από τη δράση. Έτσι καθίστανται ικανοί να βρίσκουν λύσεις στους προβληματισμούς τους και να εξηγούν τα ανθρώπινα φαινόμενα.

μια διδακτική πρόταση από τον ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, την ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages