δημιουργία αφήσας για την καταστροφή των λιμνών

λιμνεςΞεκινάμε αυτή τη διδακτική ώρα, μοιράζοντας στα παιδιά δύο (2) μικρά κείμενα [Τα παραθέτουμε στο διδακτικό υλικό], τα οποία αναφέρονται στην αξία του νερού, κείμενο «Νερό παντού» και στη ρύπανση των ποταμών, κείμενο «Πώς ρυπαίνονται τα ποτάμια». Εμείς ή κάποιος από τους μαθητές θα αναγνώσουμε τα κείμενα αυτά, θα τα συζητήσουμε και θα επιλύσουμε τις απορίες τους. Εν συνεχεία, θα τους μοιράσουμε σχετικές φωτογραφίες, εικόνες, ζωγραφιές, από άλλα παιδιά με σκοπό να φτιάξουν μια αφίσα με θέμα: «Το Νερό, η πηγή της ζωής». Έπειτα, ζητάμε από τα παιδιά να κολλήσουν ή να ζωγραφίσουν μόνοι τους σχετικές με το θέμα εικόνες και να δώσουν στην αφίσα που θα κατασκευάσουν έναν αντιπροσωπευτικό τίτλο. Η τάξη θα εργαστεί σε ομάδες, η κάθε μία από τις οποίες θα δημιουργήσει τη δική της αφίσα και όλες θα αναρτηθούν στον πίνακα. Τέλος, αφού σχολιαστεί και περιγραφεί κάθε αφίσα από τον αντιπρόσωπο της κάθε ομάδας, θα γίνει ψηφοφορία και θα βραβευτεί η πιο επιτυχημένη.
Μέσα από την κατασκευή αφίσας σκοπός μας είναι να τους μιλήσουμε για όλα τα πράγματα γύρω από το νερό καλλιεργώντας τους έτσι το μήνυμα ότι το νερό βρίσκεται παντού και ότι όλα τα ζωντανά το χρειάζονται. Θα αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι το καθαρό νερό σημαίνει υγεία και ευημερία. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με τη συζήτηση μαθητών/τριών – δασκάλων σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η μόλυνση των υδάτων. Επιπλέον με την ορθή παρουσίαση όλων των προτερημάτων του καθαρού νερού, πιστεύουμε ότι θα προβληθούν ήθη, αξίες, ιδανικά και θα καλλιεργηθούν στους μαθητές μας στάσεις και συμπεριφορές που θα έχουν ως στόχο να τους ευαισθητοποιήσουν να αγαπήσουν την πηγή ζωής που είναι το νερό και να φροντίζουν να το προστατεύουν διατηρώντας το καθαρό.

λιμνες

μια διδακτική πρόταση από την Γκώτη Μαρία, την Αθανασίου Μυριάνθη
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages