δημιουργία αφίσας για την ατμοσφαιρική ρύπανση

δημιουργία αφίσας για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Ξεκινάμε δίνοντας στους μαθητές το εξής θέμα: Υποθέστε ότι είστε μέλη μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης που ασχολείται με το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, δημιουργήστε μία αφίσα με την τεχνική του κολάζ, όπου θα παρουσιάζετε το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις συνέπειές του.

Σε πρώτη φάση μοιράζεται στους μαθητές/τριες το ποίημα του Δημήτρη Μανθόπουλου «Η κυρία Ρύπανση», το οποίο παρατίθεται παρακάτω. Εμείς ή κάποιος από τους μαθητές θα διαβάσουμε δυνατά το ποίημα και θα συζητήσουμε μαζί τους γύρω από αυτό, τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις που τους προκάλεσε, τα συναισθήματά τους. Στη συνέχεια τα παιδιά θα χωριστούν σε τέσσερις ή πέντε ομάδες, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που υπάρχουν στην τάξη. Η κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με την ανεύρεση του κατάλληλου υλικού για την κατασκευή του κολάζ (εικόνες από περιοδικά κι εφημερίδες, φωτογραφίες κτλ). Πέρα από αυτά, όμως, τα παιδιά θα ενθαρρυνθούν να αναζητήσουν και «μη συμβατικά» υλικά, που όμως ενδείκνυνται για κολάζ περιβαλλοντικού περιεχομένου, όπως π.χ. ανακυκλώσιμα υλικά από χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο. Με αφορμή τον τίτλο «Η κυρία Ρύπανση», οι ομάδες θα ξεκινήσουν την κατασκευή του κολάζ, αποτυπώνοντας τα δικά τους σχόλια πάνω στην «κυρία Ρύπανση», στο «έργο» της και στα αποτελέσματα που αφήνει στο διάβα της. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται όχι απλά να κολλήσουν έτοιμες φωτογραφίες, αλλά να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους και να δημιουργήσουν ένα δικό τους σχόλιο πάνω στο ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι αφίσες θα παρουσιαστούν από τις ομάδες και θα αναρτηθούν στον πίνακα της τάξης.


διδακτικό υλικό

Εφημερίδες, περιοδικά, φωτογραφίες
Χαρτόνια
Ψαλίδι, κόλλα

Ποίημα «Η κυρία Ρύπανση», του Δημήτρη Μανθόπουλου


Η κυρία Ρύπανση

Με λένε κυρά Ρύπανση,
Γνωστή μικρών μεγάλων
Και φίνα την περνάω πολύ
Σε κάθε περιβάλλον.

Στα σπίτια μέσα, στις αυλές,
Στους δρόμους, στις πλατείες.
Κυκλοφορώ μες στα χωριά
Και μες στις πολιτείες.

Της μόδας έγινα πολύ
Τα τελευταία χρόνια
Κι όλοι για μένα συζητούν
Σ’ αίθουσες και σαλόνια.

Αυτό πολύ με συγκινεί
…βεβαίως μα σωπαίνω.
Αυτοί μιλούν…μιλούν…κι εγώ,
Ρυπαί…ρυπαί…ΡΥΠΑΙΝΩ!


χρονική διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Στη διάρκεια της πρώτης ώρας, θα γίνει η ανάγνωση του ποιήματος και ο σχολιασμός του, καθώς και ο χωρισμός των παιδιών σε ομάδες. Τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές/τριες, εφοδιασμένοι με το κατάλληλο υλικό για το κολάζ, θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρώσουν την κατασκευή του.στάσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, τα παιδιά έρχονται σε πρώτη φάση με σε επαφή με ένα χιουμοριστικό ποίημα σχετικό με την ευρύτερη έννοια της ρύπανσης. Με τον τρόπο αυτό, προσεγγίζουν το φαινόμενο αυτό από μια σουρεαλιστική και παιγνιώδη οπτική, που κινητοποιεί τη φαντασία τους. Μέσα από την ενασχόλησή τους με το κολάζ, οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με τις εικαστικές τέχνες και καλούνται να εκφράσουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις. Με από τη διαδικασία επιλογής των εικόνων και των υλικών που θα χρησιμοποιήσουν, οξύνουν τη φαντασία τους και παράλληλα αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη. Τέλος, διαμορφώνεται η αισθητική πλευρά του χαρακτήρα τους κι αποκτούν χειρωνακτικές δεξιότητες.

Η δραστηριότητα αυτή έχει, επιπλέον ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά πάνω στο κρίσιμο θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ώστε να αναπτύξουν στάσεις υπεύθυνων οικολογικά πολιτών. Μέσα από τη συζήτηση και το σχολιασμό του ποιήματος επιδιώκουμε να κατανοήσουν τα παιδιά την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος, καθώς και την ανάγκη να δράσουμε κι όχι να αδιαφορούμε απέναντι σε μια «κυρά Ρύπανση», που συνεχώς «ρυπαί- ρυπαί- ρυπαίνει».διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Λογοτεχνία
Εικαστικές τέχνες
Φυσικές Επιστήμες- Μελέτη Περιβάλλοντοςχάρτης εννοιών

δημιουργία αφίσας για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από τις Καραβοκύρη Αγγελική και Καρατσιόρα Βασιλική

More pages