δημιουργία αφίσας για την εξέλιξη του πολιτισμού πριν και μετά τον ηλεκτρισμό


δημιουργία αφίσας για την εξέλιξη του πολιτισμού πριν και μετά τον ηλεκτρισμό - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την εξέλιξη του πολιτισμού πριν και μετά τον ηλεκτρισμό - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την εξέλιξη του πολιτισμού πριν και μετά τον ηλεκτρισμό - atlaswiki

περιγραφή

Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνουμε ένα χρωματιστό χαρτόνι, μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, περιοδικά και ένα πακέτο με ασπρόμαυρο φωτοτυπημένο υλικό που έχει εικόνες, οι οποίες συνοδεύονται από λεζάντες. Το θέμα της αφίσας έχει να κάνει με την εξέλιξη του πολιτισμού πριν και μετά τη χρήση του ηλεκτρισμού και έχει ανακοινωθεί στα παιδιά αρκετές μέρες πριν για να μπορέσουν να συλλέξουν υλικό από διάφορες πηγές, το οποίο και θα χρησιμοποιήσουν συμπληρωματικά με το δοσμένο υλικό από το δάσκαλο για τη δημιουργία της αφίσας.

Κάθε ομάδα σχεδιάζει τη δική της αφίσα, η οποία μπορεί να έχει εικόνες, σχήματα, κείμενα είτε έτοιμα, κομμένα από το έντυπο υλικό και κολλημένα στην αφίσα, είτε γραμμένα από τους ίδιους τους μαθητές. Κάθε αφίσα θα περιέχει έναν πρωτότυπο τίτλο και θα παρουσιάζει ένα οπτικό μήνυμα. Όταν ετοιμαστούν οι αφίσες αναρτούνται στον πίνακα της τάξης και πραγματοποιείται μια συνεδρία αφίσας. Ένα μέλος από κάθε ομάδα παρουσιάζει προφορικά την αφίσα της στις υπόλοιπες ομάδες και απαντά σε τυχόν ερωτήσεις. Τέλος, ακολουθεί συζήτηση ανάμεσα σε όλες τις ομάδες.

χρονική διάρκεια

  • 1 διδακτική ώρα για δημιουργία αφισών
  • 1 διδακτική ώρα για συνεδρία αφίσας
διδακτικό υλικό

  • υλικό για την αφίσα

χρωματιστό χαρτόνι, μαρκαδόροι σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, περιοδικά και οι ακόλουθες εικόνες:

δημιουργία αφίσας για την εξέλιξη του πολιτισμού πριν και μετά τον ηλεκτρισμό - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την εξέλιξη του πολιτισμού πριν και μετά τον ηλεκτρισμό - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την εξέλιξη του πολιτισμού πριν και μετά τον ηλεκτρισμό - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την εξέλιξη του πολιτισμού πριν και μετά τον ηλεκτρισμό - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την εξέλιξη του πολιτισμού πριν και μετά τον ηλεκτρισμό - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την εξέλιξη του πολιτισμού πριν και μετά τον ηλεκτρισμό - atlaswiki

  • φύλλο εργασίας

Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και κατασκευάστε με την τεχνική του κολάζ μια αφίσα με θέμα την εξέλιξη του πολιτισμού πριν και μετά τη χρήση του ηλεκτρισμού.

Ετοιμάστε μια παρουσίαση της αφίσας σας.

Αναρτήστε την αφίσα σας και παρουσιάστε την στους συμμαθητές σας. Απαντήστε σε πιθανές ερωτήσεις τους.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας αφίσας καλλιεργείται η φαντασία και η δημιουργικότητα καθώς επίσης η ικανότητα επιλογής, σχεδιασμού και οργάνωσης. Αναπτύσσεται το αίσθημα της συνεργατικότητας. Κατά τη παρουσίαση της αφίσας τα παιδιά μαθαίνουν να ακούν και να αποδέχονται τον διαφορετικό τρόπο σκέψης των συμμαθητών τους και εκτός αυτού αποκτούν την ικανότητα μετατροπής οπτικού υλικού σε προφορικό (ή γραπτό) λόγο.


χάρτης εννοιών

δημιουργία αφίσας για την εξέλιξη του πολιτισμού πριν και μετά τον ηλεκτρισμό - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από τη Γεωργία Μηνά,
τη Φραγκίτσα Σαΐτη και την Ηλιάνα Χριστάνα


More pages