δημιουργία αφίσας για την ιστορική εξέλιξη της αστρονομίας


δημιουργία αφίσας για την ιστορική εξέλιξη της αστρονομίας - atlaswiki

περιγραφή

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή μίας αφίσας η οποία θα περιγράφει την εξέλιξη της αστρονομίας μέσα στο χρόνο. Αναλυτικότερα, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 5 ατόμων και, αφού διαβάσουν την ιστορική αναδρομή της αστρονομίας και δουν τις εικόνες που αντιστοιχούν στην κάθε εποχή, φτιάχνουν ένα χάρτη εννοιών. Στη συνέχεια δημιουργούν μία αφίσα χρησιμοποιώντας το υλικό που τους δόθηκε και δικές τους φωτογραφίες ή σχέδια. Τέλος, κάθε ομάδα παρουσιάζει την αφίσα της στην υπόλοιπη τάξη.

χρονική διάρκεια


Η δραστηριότητα υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου 90 λεπτά (δύο διδακτικές ώρες).

διδακτικό υλικό

Στους μαθητές και τις μαθήτριες δίνεται το υλικό για την κατασκευή της αφίσας το οποίο περιλαμβάνει χάρτες, εικόνες και κείμενα ιστορικών πηγών. Επίσης, χρειαζόμαστε μεγάλα χαρτόνια Α2, κόλλες, ψαλίδια και μαρκαδόρους.

  • πληροφοριακό υλικό και φωτογραφίες

δημιουργία αφίσας για την ιστορική εξέλιξη της αστρονομίας - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την ιστορική εξέλιξη της αστρονομίας - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ιστορική εξέλιξη της αστρονομίας - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την ιστορική εξέλιξη της αστρονομίας - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ιστορική εξέλιξη της αστρονομίας - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την ιστορική εξέλιξη της αστρονομίας - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ιστορική εξέλιξη της αστρονομίας - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την ιστορική εξέλιξη της αστρονομίας - atlaswiki

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Πέρα από τις γνωστικές δεξιότητες που αφορούν στην ιστορία της αστρονομίας και τη γεωγραφία, με αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι υπήρξαν κι άλλοι πολιτισμοί πέραν του αρχαιοελληνικού και του δυτικού γενικότερα. Η αναδρομή στο χρόνο και στη συμβολή των λαών παγκοσμίως στην εξέλιξη της αστρονομίας, καθιστά κατανοητό ότι η γνώση και η πρόοδος δεν είναι μονοπώλιο του δυτικού πολιτισμού, καλλιεργώντας παράλληλα τον αντιρατσισμό και απεμπολώντας την ξενοφοβία. Επίσης, τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι οι ανακαλύψεις της επιστήμης ανά εποχή εξαρτώνται από κοινωνικούς, οικονομικούς και θρησκευτικούς παράγοντες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζουν και η μία ανακάλυψη να αναιρεί την προηγούμενη ή να επαναφέρει κάποια παλιότερη (π.χ. ηλιοκεντρικό και γεωκεντρικό μοντέλο). Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά μαθαίνουν να αμφισβητούν τις παρεχόμενες πληροφορίες και να αναζητούν πολλές πηγές γνώσης. Απομυθοποιώντας την αυθεντία της επιστήμης, γεφυρώνεται το χάσμα επιστήμης και ζωής και τα παιδιά καταλαβαίνουν την άμεση σχέση και εφαρμογή της επιστήμης στην καθημερινή ζωή. Τέλος, αναδεικνύεται η διαφορά της αστρολογίας από την αστρονομία και η προβολή της πρώτης ως ψευδοεπιστήμης και ιδεοληψίας.


χάρτης εννοιών

δημιουργία αφίσας για την ιστορική εξέλιξη της αστρονομίας - atlaswiki


μια διδακτική πρόταση από την
Πηνελόπη Βλέτση και την Ειρήνη Γεωργάκη-Κόλλια

More pages