δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή

δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswikiοδηγίες για τη διδασκαλία

Για να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τη σημασία της τήξης και της πήξης στη ζωή μας οργανώνουμε μια διαθεματική δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μία αφίσα με την τεχνική του κολάζ γύρω από το θέμα αυτό. Το θέμα μπορεί να ανακοινωθεί στα παιδιά μερικές μέρες πριν, ώστε να συλλέξει ο κάθε μαθητής σχετικό υλικό και να το φέρει στην τάξη. Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των πέντε έως έξι ατόμων και μοιράζουμε σε κάθε ομάδα χρωματιστά χαρτόνια, ψαλίδια, κόλλες, μαρκαδόρους και περιοδικά. Επίσης, τους δίνουμε υλικό, όπως ασπρόμαυρες φωτοτυπημένες ή έγχρωμες εικόνες από το διαδίκτυο και από περιοδικά, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκτός από το δικό τους υλικό. Οι μαθητές αφού μελετήσουν το υλικό τους, συζητούν για το σχήμα και το χρώμα που θα έχει η αφίσα τους, για τη σειρά με την οποία θα βάλουν τις εικόνες και για τον τίτλο που θα έχει η δουλειά τους. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν να οργανώνονται και να εργάζονται για τη δημιουργία ενός αποκλειστικά δικού τους έργου.
Μετά την ολοκλήρωση των αφισών οι μαθητές τις παρουσιάζουν προφορικά και εν συντομία στην τάξη και απαντούν στις τυχόν ερωτήσεις των συμμαθητών τους.


διδακτικό υλικό

ψαλίδια, κόλλες
χαρτόνια
περιοδικά, εφημερίδες
εικόνες

δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την τήξη-πήξη στην καθημερινή ζωή - atlaswikiχρονική διάρκεια

1 διδακτική ώραδεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Με αυτήν τη δραστηριότητα τα παιδιά μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να παρουσιάζουν μια εργασία πάνω σε ένα θέμα, αποκτώντας δεξιότητες χρήσιμες για τους χώρους εκπαίδευσης και εργασίας. Παράλληλα, με την προφορική παρουσίαση της δουλειάς τους στην τάξη οι μαθητές ενθαρρύνονται να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις και απαλλάσσονται από το άγχος και την ντροπή, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την αυτοπεποίθησή τους. Άλλες δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται από τη δημιουργία της αφίσας είναι η δημιουργικότητα, αλλά και η δεξιότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της συνεργασίας, που αναπτύσσονται κυρίως από την δράση των παιδιών μέσα στις ομάδες.διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Η δραστηριότητα αυτή συνδυάζει το μάθημα της φυσικής με την αισθητική αγωγή, καθώς οι μαθητές προσπαθούν να αποδώσουν ένα μήνυμα αισθητικά ωραίο, μέσα από χρώματα, σχήματα και εικόνες.

μια διδακτική πρόταση από τις Βαβούλη Αγγελική και Κατσιούδη Χριστίνα

More pages