δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού

δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Αρχικά, για τη δραστηριότητα αυτή χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνουμε ένα χρωματιστό χαρτόνι, μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, περιοδικά με πολύχρωμες σελίδες και ένα πακέτο με ασπρόμαυρο φωτοτυπημένο υλικό που έχει εικόνες σχετικές με το κεντρικό θέμα της εργασίας μας, δηλαδή την υπερκατανάλωση του νερού. Εν τω μεταξύ, έχουμε ζητήσει δύο με τρεις μέρες πριν από τα παιδιά να ψάξουν και να φέρουν και δικό τους σχετικό υλικό.

Η κάθε ομάδα σχεδιάζει τη δική της αφίσα με όλα τα παραπάνω υλικά, η οποία θα πρέπει να περιέχει έναν πρωτότυπο τίτλο. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι αφίσες, αναρτώνται στον πίνακα κι έπειτα καλούνται διαδοχικά όλες οι ομάδες για να τις παρουσιάσουν. Η παρουσίαση της κάθε αφίσας θα έχει ως κεντρικό άξονα το φύλλο εργασίας που θα τους έχουμε δώσει στην αρχή του μαθήματος.διδακτικό υλικό

χρωματιστά χαρτόνια
μαρκαδόροι
ψαλίδι, κόλλα
περιοδικά με πολύχρωμες σελίδες
εικόνες σχετικές με το θέμα της αφίσαςΦύλλο Εργασίας

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:


Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και κατασκευάστε με την τεχνική του κολάζ μία αφίσα με θέμα την υπερκατανάλωση του νερού.

Διαλέξτε έναν πρωτότυπο τίτλο για την αφίσα σας.

Προετοιμάστε μια προφορική παρουσίαση της αφίσας σας.

Απαντήστε στις πιθανές ερωτήσεις των συμμαθητών σας.

δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswiki


χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της δραστηριότητας υπολογίζεται περίπου στις δύο διδακτικές ώρες (90΄).δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Μέσα απ’ το κολάζ οι μαθητές, πέρα από τα θέματα των φυσικών επιστημών που μαθαίνουν, προβληματίζονται επίσης για τον τρόπο με τον οποίο τα θέματα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα της κοινωνικής μας ζωής. Ακόμα, οι μαθητές εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό ενός οπτικού (αφίσα) και προφορικού (προφορική παρουσίαση) μηνύματος.διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Οι θεματικές περιοχές που εμπλέκονται στην εν λόγω δραστηριότητα είναι αυτές της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής.χάρτης εννοιών

δημιουργία αφίσας για την υπερκατανάλωση του νερού - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από τις Ροΐδου Βασιλική και Τσουρού Μαρία

More pages