δημιουργία αφίσας για τη μόλυνση του νερού

δημιουργία αφίσας για τη μόλυνση του νερού - atlaswikiδημιουργία αφίσας για τη μόλυνση του νερού - atlaswikiδημιουργία αφίσας για τη μόλυνση του νερού - atlaswiki

περιγραφή δραστηριότητας
Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα αφετηρία για τη δημιουργία αφίσας από τους μαθητές με την τεχνική του κολάζ αποτελεί “Η μόλυνση του νερού”. Αρχικά χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνουμε ένα χρωματιστό χαρτόνι, μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, περιοδικά με πολύχρωμες σελίδες και ένα πακέτο με ασπρόμαυρο φωτοτυπημένο υλικό που έχει εικόνες, οι οποίες συνοδεύονται από λεζάντες σχετικές με το θέμα μας. Ωστόσο εφόσον τους είναι γνωστό το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν λίγες μέρες νωρίτερα, μπορούν και οι μαθητές να ψάξουν και να φέρουν σχετικό υλικό. Κάθε ομάδα σχεδιάζει τη δική της αφίσα που θα πρέπει να έχει έναν πρωτότυπο τίτλο, τον οποίο θα έχουν επιλέξει τα μέλη της ομάδας κι έπειτα όταν όλες οι αφίσες είναι έτοιμες, αφού αναρτηθούν σε εμφανές σημείο της τάξης, η κάθε ομάδα καλείται να παρουσιάσει προφορικά στους υπόλοιπους το σύντομο οπτικό μήνυμα της αφίσας της και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα που θα τεθούν.

διδακτικό υλικό
χαρτόνια, μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, περιοδικά και εικόνες σχετικές με το θέμα, όπως:

δημιουργία αφίσας για τη μόλυνση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για τη μόλυνση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για τη μόλυνση του νερού - atlaswiki
δημιουργία αφίσας για τη μόλυνση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για τη μόλυνση του νερού - atlaswiki δημιουργία αφίσας για τη μόλυνση του νερού - atlaswiki
χρονική διάρκεια
35 λεπτά

θεματικές που εμπλέκονται
Η δημιουργία αφίσας με την τεχνική του κολάζ μπορεί να αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης διαθεματικής διδασκαλίας, καθώς εκτός από την προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος φυσικών επιστημών, συμβάλλει στην καλλιέργεια εικαστικής αντίληψης, της Γλώσσας, κατά το κίνητρο στην/στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει ένα μάθημα της Γλώσσας, κατά το οποίο δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της προφορικής δεξιότητας του κάθε μαθητή. Τέλος, με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα “Μόλυνση του νερού” επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τη φύση και η απόκτηση οικολογικής συνείδησης.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
Αυτή η δραστηριότητα αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση των φυσικών επιστημών, μέσα από την οποία οι μαθητές εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την αλληλεπίδραση επιστήμης και κοινωνίας και ευαισθητοποιούνται όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στο περιβάλλον.

μια διδακτική πρόταση από τις Πατσιούρα Ουρανία και Σίσκου Πασχαλίνα,
εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία


More pages