δημιουργία αφίσας για τις δασικές πυρκαγιές


δημιουργία αφίσας για τις δασικές πυρκαγιές - atlaswikiδημιουργία αφίσας για τις δασικές πυρκαγιές - atlaswikiδημιουργία αφίσας για τις δασικές πυρκαγιές - atlaswiki

περιγραφή

Στην δραστηριότητα αυτή ζητάμε από τα παιδιά να δημιουργήσουν μια αφίσα με την τεχνική του κολάζ και με θέμα την καταστροφή των δασών από τις πυρκαγιές, την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των πολιτών για αυτές. Το θέμα της αφίσας ανακοινώνεται μέρες πριν στους/στις μαθητές/μαθήτριες για να ψάξουν και να φέρουν και δικό τους υλικό. Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες και στην καθεμία δίνουμε ένα χαρτόνι, μαρκαδόρους και ξυλομπογιές, ψαλίδια, κόλλες, το φύλλο εργασίας και δικό μας υλικό που έχει εικόνες, οι οποίες συνοδεύονται από λεζάντες και σύντομα κείμενα ώστε να πληροφορηθούν σχετικά με ορισμένα θέματα που συνδέονται με τις πυρκαγιές των δασών. Ζητάμε από την κάθε ομάδα να φτιάξει τη δική της αφίσα, η οποία θα έχει έναν πρωτότυπο τίτλο και μπορεί να περιέχει εικόνες, σχήματα, σχέδια, κείμενα είτε έτοιμα, κομμένα από το έντυπο υλικό και κολλημένα στην αφίσα, είτε γραμμένα απ’ τους ίδιους τους μαθητές/μαθήτριες. Όταν όλες οι αφίσες θα είναι έτοιμες, θα αναρτηθούν στην τάξη και η κάθε ομάδα θα μιλήσει για την αφίσα της. Τέλος, συγκεντρώνουμε σ’ ένα πίνακα όλες τις αφίσες σαν έκθεση και τον τοποθετήσουμε σε περίοπτο σημείο του σχολείου ώστε να μεταδοθεί το μήνυμά τους και στους/στις υπόλοιπους/υπόλοιπες μαθητές/μαθήτριες.

χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να διαρκέσει 45-50 λεπτά. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία του υλικού που θα δοθεί στους μαθητές/μαθήτριες και η δημιουργία της αφίσας θα κρατήσει 25-30 λεπτά και η συζήτηση με τους μαθητές/μαθήτριες και τον/την δάσκαλο/ δασκάλα 15-20 λεπτά.

διδακτικό υλικό

Πολύχρωμα χαρτόνια, μαρκαδόροι και ξυλομπογιές, ψαλίδια, κόλλες και το δικό μας υλικό με τις φωτογραφίες και τις λεζάντες.

  • εικόνες και πληροφοριακό υλικό

δημιουργία αφίσας για τις δασικές πυρκαγιές - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις δασικές πυρκαγιές - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις δασικές πυρκαγιές - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις δασικές πυρκαγιές - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις δασικές πυρκαγιές - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις δασικές πυρκαγιές - atlaswiki

  • φύλλο εργασίας

Ομάδα εργασίας:

1. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και κατασκευάστε με την τεχνική του κολάζ μια αφίσα με θέμα τις πυρκαγιές των δασών και την δραστηριοποίησή μας για την αντιμετώπιση αυτών.

2. Ετοιμάστε γραπτά ή προφορικά μια σύντομη παρουσίαση της αφίσας σας.

3. Αναρτήστε την αφίσα σας στον πίνακα και παρουσιάστε την στους/στις συμμαθητές/συμμαθήτριές σας. Στη συνέχεια απαντήστε σε τυχόν ερωτήσεις τους.

4. Η αφίσα σας θα αναρτηθεί με τις υπόλοιπες σε σημείο του σχολείου ώστε να μεταδώσετε το μήνυμά σας και στα υπόλοιπα παιδιά.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπάιδευση του πολίτη

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναπτύσσει στα παιδιά δεξιότητες όπως η έκφραση προβληματισμών, σκέψεων και συναισθημάτων μέσα από εικόνες και φράσεις και η οργάνωση, σχεδίαση και παρουσίαση ενός οπτικού και προφορικού μηνύματος. Ακόμα, οι στάσεις που καλλιεργεί είναι η συνεργασία μεταξύ τους για έναν κοινό σκοπό, η φιλοδασική συνείδηση και γενικά η ευαισθητοποίηση σε θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος και η ενεργή συμμετοχή τους ως πολίτες.

χάρτης εννοιών

δημιουργία αφίσας για τις δασικές πυρκαγιές - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από την
Ιφιγένεια Τζέρπου και την Ιωάννα Τσακμάκη


More pages