δημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων


δημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswikiδημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswikiδημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswiki

περιγραφή

Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Δίνουμε σε κάθε ομάδα μια σειρά από εικόνες με τις καταστροφικές συνέπειες των ηφαιστείων και μια σειρά από εικόνες με τις θετικές συνέπειες των ηφαιστείων. Στη συνέχεια παρέχουμε στα παιδιά ένα χρωματιστό χαρτόνι, μαρκαδόρους σε ποικίλα χρώματα, ψαλίδια και κόλλες. Τέλος, δίνουμε σε κάθε ομάδα ένα φύλλο εργασίας που την καθοδηγεί ώστε να δημιουργήσει την αφίσα της.

χρονική διάρκεια


Μία διδακτική ώρα.

διδακτικό υλικό


  • εικόνες

α) με τις καταστροφικές συνέπειες των ηφαιστείων

δημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswiki

β) με τις θετικές συνέπειες των ηφαιστείων

δημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των ηφαιστείων - atlaswiki

  • φύλλο εργασίας

1) Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και κατασκευάστε με την τεχνική του κολάζ μία αφίσα με θέμα τις αρνητικές και τις θετικές συνέπειες των ηφαιστείων.

2) Αφού πρώτα δώσετε ένα πρωτότυπο τίτλο στην αφίσα σας, χρησιμοποιήστε τους μαρκαδόρους για να βάλετε λεζάντες στις εικόνες ή να ζωγραφίσετε ό,τι άλλο θέλετε.

3) Ετοιμάστε μία προφορική παρουσίαση της αφίσας σας.

4) Αναρτήστε την αφίσα σας και εξηγήστε στους συμμαθητές τον τρόπο που δουλέψατε. Στη συνέχεια απαντήστε στις πιθανές ερωτήσεις τους.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Με τη δημιουργία αφίσας έρχονται τα παιδιά σε επαφή τόσο με τις φυσικές επιστήμες, όσο και με τις εικαστικές τέχνες, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται η δημιουργικότητά τους. Οι εικαστικές τέχνες είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για να αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις και ευαισθησίες για τα ηφαίστεια. Επιπλέον, μέσα από την παρουσίαση της αφίσας στους συμμαθητές τους, καλλιεργούν δεξιότητες λόγου και κριτικής σκέψης. Τέλος, μία σπουδαία δεξιότητα που καλλιεργούν τα παιδιά είναι η ομαδικότητα.μια διδακτική πρόταση από την
Αικατερίνη Οτατζίογλου και την Ειρήνη Πανταζή

More pages