δημιουργία αφίσας για τον ηλεκτρισμό στην καθημερινή ζωή

δημιουργία αφίσας για τον ηλεκτρισμό στην καθημερινή ζωή - atlaswiki δημιουργία αφίσας για τον ηλεκτρισμό στην καθημερινή ζωή - atlaswikiδημιουργία αφίσας για τον ηλεκτρισμό στην καθημερινή ζωή - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει σκοπό να βοηθήσει να κατανοήσουν τα παιδιά τη χρήση και τη σημασία του ηλεκτρισμού στην καθημερινή ζωή, όπως αυτός ο εμφανίζεται με μορφές (πχ. ηλεκτρικό ρεύμα , μπαταρία)σε ποικίλες συσκευές συμπεριλαμβανομένου των απλών ηλεκτρικών τηλεοράσεων μέχρι και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τους δίνεται η δυνατότητα , ακόμη της αντιπαράθεσης των σύγχρονων αυτών ηλεκτρικών συσκευών με συσκευές που αποτελούν παλαιότερες μορφές αυτών και χρησιμοποιούν άλλες μορφές ενέργειας, όπως πχ η θερμική. Η δραστηριότητα δίνει έτσι στο παιδί την ευκαιρία να χειριστεί το θέμα του ηλεκτρισμού όπως επιθυμεί ασχολούμενο δηλαδή είτε με την εξέλιξη του ηλεκτρισμού στην καθημερνή ζωή ,είτε με την χρησιμότητα του. Είναι ελεύθερο πέρα από την ενασχόληση με τις συγκεκριμένες εικόνες που του παρέχουμε να ζωγραφίσει και το ίδιο η να γράψει κάτι είτε για να παραθέσει κάποιες γνώσεις που ενδεχομένως να έχει είτε για να σχολιάσει αρνητικά ή θετικά την εξέλιξη της καθημερινής ζωής με την χρήση του ηλεκτρισμού . Σκοπός είναι λοιπόν να ακουστούν οι γνώμες όλων των παιδιών σχετικά με τη θέση του ηλεκτρισμού στη ζωή μας καθώς και ενδεχόμενες γνώσεις που μπορεί να φέρουν για τη λειτουργιά ορισμένων ηλεκτρικών συσκευών (πχ ότι κάποια συσκευή λειτουργεί με άλλη μορφή ενέργειας ή και το αντίστροφο) ώστε μέσα απτή συζήτηση που θα ακολουθήσει να εκτιμηθεί από τα ιδία παιδιά η ορθότητα ή μη των διαφόρων πληροφοριών. Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί σε ομάδες παιδιών μέχρι πέντε ατόμων ( ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών). Σε κάθε ομάδα δίνουμε ένα χρωματιστό χαρτόνι καθώς έπίσης και το υλικό που έχουμε συγκεντρώσει.


διδακτικό υλικό

χαρτόνια
κόλλες, ψαλίδια
μαρκαδόρους, μπογιές
περιοδικά και εφημερίδες
εικόνες
φύλλο εργασίας

δημιουργία αφίσας για τον ηλεκτρισμό στην καθημερινή ζωή - atlaswikiδημιουργία αφίσας για τον ηλεκτρισμό στην καθημερινή ζωή - atlaswikiδημιουργία αφίσας για τον ηλεκτρισμό στην καθημερινή ζωή - atlaswikiδημιουργία αφίσας για τον ηλεκτρισμό στην καθημερινή ζωή - atlaswiki


Φύλλο Εργασίας

Σας δίνονται τα εξής υλικά:
Χρωματιστό χαρτόνι, κόλλα, ψαλίδι, δύο φυλλάδια με εικόνες. Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω υλικά και αυτά που έχετε συλλέξει ( εικόνες, κείμενο ) και τις γνώσεις σας, κάντε τα παρακάτω:

  • Φτιάξτε μια αφίσα με θέμα: «Ηλεκτρισμός και εξέλιξη της καθημερινής ζωής».

  • Επιλέξτε μόνοι σας το θέμα της αφίσας ώστε να έχει σχέση με τον ηλεκτρισμό και την καθημερινή ζωή.

  • Γράψτε έναν έξυπνο τίτλο.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπλέον δικά σας σχόλια (θετικά ή αρνητικά), μηνύματα, ζωγραφιές.

  • Σκεφτείτε και συζητήστε με τα άλλα μέλη της ομάδας σας το πώς θα παρουσιάσετε την αφίσα σας.

  • Επιλέξτε ποιος από την ομάδα σας θα κάνει την παρουσίαση της εργασίας σας.

  • Να είστε έτοιμοι/ ες να απαντήσετε σε ερωτήσεις που θα σας κάνουν οι συμμαθητές/ τριες σας για το θέμα της αφίσας σας.

  • Κάντε κι εσείς ερωτήσεις για τις αφίσες άλλων ομάδων.

χρονική διάρκεια

1 διδακτική ώρα


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη και στάση απέναντι στις προτάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Αποκτούν ικανότητες σύγκρισης διαφορετικών καταστάσεων. Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητά τους καθώς και τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Μαθαίνουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας ομαδικής δουλειάς και να υποδεικνύουν υπευθυνότητα για την επιτυχία της. Αναπτύσσουν την έννοια του διαλόγου και αποκτούν τεχνικές συζήτησης ( σεβασμός του ομιλητή και της άποψης των άλλων, έκφραση και υποστήριξη των δικών τους απόψεων, επιχειρηματολογία ) ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν και ψυχοκινητικές δεξιότητες μαθαίνοντας να συνδυάζουν περισσότερες από μία αισθήσεις. Η δραστηριότητα αυτή βοηθά επίσης τα παιδιά να αναπτύξουν θετική στάση για τις φυσικές επιστήμες. Η μελέτη του ηλεκτρισμού, της λειτουργίας και της σημασίας του δεν αφορά τον ηλεκτρισμό μόνο ως φαινόμενο της επιστήμης της Φυσικής, αλλά αφορά και την καθημερινή ζωή και το ρόλο που παίζει στη ζωή των παιδιών. Ως εκ τούτου γίνεται ενδιαφέρουσα για τα παιδιά. Τέλος τα παιδιά αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στην αλλαγή και την καινοτομία.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα η φυσική συνδέεται με στοιχεία των κοινωνικών επιστημών ( πολιτισμός, ηθική ) και της ιστορίας.

More pages