δημιουργία αφίσας για το κάπνισμα

δημιουργία αφίσας για το κάπνισμα - atlaswiki δημιουργία αφίσας για το κάπνισμα - atlaswiki δημιουργία αφίσας για το κάπνισμα - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία

Ο διδάσκων αρχικά παρουσιάζει στα παιδιά κάποιες αφίσες και σκίτσα κατά του καπνίσματος, τα οποία σχολιάζονται στη τάξη. Στη συνέχεια χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 4-5 ατόμων, τους διανέμει υλικό και τα παροτρύνει να σχεδιάσουν τη δική τους εικόνα- αφίσα και να δώσουν ένα τίτλο σε αυτή. Όταν ολοκληρώσουν την εργασία τους, κάθε ομάδα παρουσιάζει την αφίσα της και τα υπόλοιπα παιδιά εκφράζουν την άποψή τους. Μόλις ολοκληρωθεί η παρουσίαση, η δουλειά των παιδιών μπορεί να στολίζει τη τάξη.


διδακτικό υλικό

χαρτόνια
κόλλες, ψαλίδια
μαρκαδόροι, μπογιές
εικόνες, περιοδικά

δημιουργία αφίσας για το κάπνισμα - atlaswiki δημιουργία αφίσας για το κάπνισμα - atlaswiki δημιουργία αφίσας για το κάπνισμα - atlaswiki δημιουργία αφίσας για το κάπνισμα - atlaswiki
δημιουργία αφίσας για το κάπνισμα - atlaswiki δημιουργία αφίσας για το κάπνισμα - atlaswiki δημιουργία αφίσας για το κάπνισμα - atlaswiki


χρονική διάρκεια

1 διδακτική ώραδεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Μία τέτοιου είδους δραστηριότητα αναπτύσσει την φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών καθώς και τις δεξιότητές τους στη ζωγραφική και τις χειροτεχνίες.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Η δραστηριότητα αυτή σχετίζεται άμεσα με την αισθητική αγωγή και συγκεκριμένα με τα εικαστικά.μια διδακτική πρόταση από τις Πασχάλη Σοφία και Τσόκανου Μαρία

More pages