δημιουργία αφίσας με την μέθοδο του κολάζ για το λιώσιμο των πάγων

δημιουργία αφίσας με την μέθοδο του κολάζ για το λιώσιμο των πάγων - atlaswiki δημιουργία αφίσας με την μέθοδο του κολάζ για το λιώσιμο των πάγων - atlaswiki


Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οδηγούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες προς μια έκφραση του προβληματισμού τους πάνω σε όσα έχουμε συζητήσει στην τάξη και όσα τους είναι ήδη γνωστά γύρω απο το κεντρικό θέμα της διδασκαλίας μας αυτό του λιωσίματος των πάγων και της μεταβολής του κλίματος.

Στόχος της δραστηριότητας είναι να μπορέσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες να συνδέσουν τις έννοιες των
φυσικών επιστημών που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο θέμα με ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή, τον πολιτισμό, την ηθική και να συνειδητοποιήσουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που διέπουν το δίπτυχο κοινωνίας και επιστήμης.

Οι θεματικές ενότητες που εμπλέκονται εδώ είναι πέρα από τις φυσικές επιστήμες, η αισθητική αγωγή καθώς καλλιεργούνται οπτικές και εικαστικές δεξιότητες, η κοινωνική και πολιτική αγωγή καθώς αναμένεται να θιγούν θέματα που αφορούν κοινωνική δράση και ατομική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον αλλά και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας καθώς εξασκούνται γλωσσικές δεξιότητες όπως αυτές της αιτιολόγησης, της επεξήγησης και της ανάλυσης ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται το σχετικό με το θέμα λεξιλόγιο των μαθητών.


Τα υλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας είναι πολύχρωμα χαρτόνια, κόλλες, ψαλίδια, μαρκαδόροι, περιοδικά με πολύχρωμες σελίδες και φωτοτυπημένες σελίδες με εικόνες που συνοδεύονται από λεζάντες σχετικές με το θέμα της κλιματικής αλλαγής και συγκεκριμένα του λιωσίματος των πάγων.
Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν ομαδικά και να παράγουν μια αφίσα αποτελούμενη από εικόνες και μηνύματα. Η αφίσα πρέπει να περιλαμβάνει έναν πρωτότυπο τίτλο και τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι προετοιμασμένα να απαντήσουν στις απαντήσεις των συμμαθητών τους.

Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, η τάξη λειτουργεί σαν ένας χώρος έκθεσης έργων τέχνης. Οι αφίσες των παιδιών αναρτώνται στον πίνακα και κάθε ομάδα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε και ποιό είναι το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει μέσω του έργου της.


Για την καλύτερη ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας αλλά και για την δημιουργική έκφραση των μαθητών απαιτούνται 2 διδακτικές ώρες(90 λεπτά) στα πλαίσια των οποίων οι μαθητές σχεδιάζουν αλλά και παρουσιάζουν τα έργα τους. Εναλλακτικά οι εργασίες των μαθητών μπορούν να τοποθετηθούν σε χώρο όπου να είναι ορατές από όλους του μαθητές του σχολείου ώστε και οι άλλοι μαθητές να έχουν μια μικρή γνωριμία με το θέμα και ίσως αυτό να αποτελέσει εφαλτήριο για προβληματισμό και περαιτέρω έρευνα.


φύλλο εργασίας ομαδικής δραστηριότητας:

  • Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και κατασκευάστε με την τεχνική του κολάζ μία αφίσα με θέμα το λιώσιμο των πάγων.
  • Διαλέξτε έναν πρωτότυπο τίτλο για την αφίσα σας.


  • Προετοιμάστε μια προφορική παρουσίαση της αφίσας σας.


  • Απαντήστε στις πιθανές ερωτήσεις των συμμαθητών σας.


Οι παρακάτω εικόνες μπορούν να μοιραστούν στους μαθητές
δημιουργία αφίσας με την μέθοδο του κολάζ για το λιώσιμο των πάγων - atlaswiki
δημιουργία αφίσας με την μέθοδο του κολάζ για το λιώσιμο των πάγων - atlaswikiδημιουργία αφίσας με την μέθοδο του κολάζ για το λιώσιμο των πάγων - atlaswiki δημιουργία αφίσας με την μέθοδο του κολάζ για το λιώσιμο των πάγων - atlaswiki


μια διδακτική πρόταση από την Μπαλάφα Θεοδώρα, τον Ντέλλο Χρήστο
και την Αϊβαλιώτη Ευαγγελία