δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την έκλειψη ηλίου


δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την έκλειψη ηλίου - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την έκλειψη ηλίου - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την έκλειψη ηλίου - atlaswiki

περιγραφή

Σε αυτή τη δραστηριότητα χωρίζουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνουμε ένα χρωματιστό χαρτόνι, μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, περιοδικά με πολύχρωμες σελίδες και ένα πακέτο με ασπρόμαυρο φωτοτυπημένο υλικό που έχει εικόνες, οι οποίες συνοδεύονται από λεζάντες και σύντομα κείμενα σχετικά με την έκλειψη ηλίου, που είναι και το κεντρικό θέμα της αφίσας, το οποίο ανακοινώνεται αρκετές μέρες πριν στους μαθητές, για να ενημερωθούν και από μόνοι τους σχετικά και να φέρουν υλικό και ανάλογα περιοδικά στην τάξη. Κάθε ομάδα σχεδιάζει τη δική της αφίσα, η οποία μπορεί να έχει εικόνες, σχήματα, κείμενα είτε έτοιμα, κομμένο από το έντυπο υλικό και κολλημένα στην αφίσα, είτε γραμμένα από τους ίδιους τους μαθητές. Κάθε αφίσα αποτελεί ένα σύντομο οπτικό μήνυμα, το οποίο και θα πρέπει να εκφράζει ο πρωτότυπος τίτλος που οι μαθητές επιλέγουν για την αφίσα τους. Όταν όλες οι αφίσες είναι έτοιμες αναρτούνται και πραγματοποιείται μια συνεδρία αφίσας. Έπειτα κάθε ομάδα παρουσιάζει προφορικά την αφίσα της στις υπόλοιπες ομάδες και απαντά σε τυχόν ερωτήσεις, ενώ τέλος ακολουθεί συζήτηση ανάμεσα σε όλες τις ομάδες.

χρονική διάρκεια


Ενδεικτικός χρόνος για αυτή τη δραστηριότητα είναι οι δύο διδακτικές ώρες. Στη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, συνεργάζονται, συζητούν για το θέμα της έκλειψης, ανταλάσσουν υλικό, παρουσιάζουν το υλικό που έφεραν από το σπίτι, διαμορφώνουν την αφίσα τους και αποφασίζουν τον τίτλο της. Στα πλαίσια της δεύτερης διδακτικής ώρας οι ομάδες παρουσιάζουν προφορικά σε όλη την τάξη την αφίσα τους, απαντούν σε διάφορες ερωτήσεις που πιθανόν θα τους θέσουν οι συμμαθητές/τριες τους και αναρτούν την αφίσα τους σε κάποιον τοίχο της τάξης.

διδακτικό υλικό

Για την κατασκευή της αφίσας θα χρειστούμε: διάφορες εικόνες σχετικές με την έκλειψη ηλίου, κόλλες, ψαλίδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, χάρακες, μολύβια, χρωματιστά στυλό, περιοδικά, εφημερίδες και χρωματιστά χαρτόνια.

  • εικόνες

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την έκλειψη ηλίου - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την έκλειψη ηλίου - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την έκλειψη ηλίου - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την έκλειψη ηλίου - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την έκλειψη ηλίου - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την έκλειψη ηλίου - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την έκλειψη ηλίου - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την έκλειψη ηλίου - atlaswiki

  • φύλλο εργασίας

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την έκλειψη ηλίου - atlaswiki

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Η δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ εκπαιδεύει τους μαθητές στο σχεδιασμό και την παρουσίαση ενός σύντομου οπτικού (αφίσα) και προφορικού (προφορική παρουσίαση) μηνύματος, μια δεξιότητα χρήσιμη σε όλους τους μαθητές/τριες ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους σε συζητήσεις, όπου παρουσιάζουν τις ιδέες τους δημόσια σε ακροατήριο, ξεπερνώντας συναισθήματα άγχους ή ντροπής. Η συνεργασία, η επικοινωνία, η δημιουργικότητα, η φαντασία, η επινοητικότητα είναι και αυτές κάποιες από τις δεξιότητες που καλλιεργούνται κατά τη δραστηριότητα αυτή.μια διδακτική πρόταση από την Αλεξάνδρα-Μαρία
Δαλακούρα, τη Μαρία Καρατζά και την Έλενα Φράγκου

More pages