δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία

Στα παιδιά μοιράζεται το υλικό που παρατίθεται παρακάτω, εικόνες και κειμενάκια από ηλεκτρονικές πηγές, και περιοδικά που τους έχουμε ζητήσει να φέρουν από το προηγούμενο μάθημα καθώς και χαρτόνια και μαρκαδόροι. Οι μαθητές/τριες παίρνουν φύλλα εργασίας με τα οποία καλούνται να δουλέψουν σε ομάδες για να κατασκευάσουν μια αφίσα γύρω από το θέμα: «εξελίσσεται…» χρησιμοποιώντας προαιρετικά το υλικό και εικόνες/κείμενα από τα περιοδικά. Αφού μελετήσουν το υλικό, τα παιδιά συζητούν μέσα στις ομάδες τους το θέμα της αφίσας και ετοιμάζουν ένα προφορικό ή γραπτό κείμενο παρουσίασης στην υπόλοιπη τάξη. Οι αφίσες αναρτώνται στον πίνακα και κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δική της στις άλλες και δέχεται ερωτήσεις στις οποίες απαντά. Τέλος μετά τις παρουσιάσεις μπορεί να γίνει μια γενική συζήτηση για την «επέκταση» της θεωρίας της εξέλιξης στις κοινωνίες και τα προϊόντα των ανθρώπων και άρα και στην επιστήμη.


διδακτικό υλικό

χαρτόνια
μαρκαδόροι
κόλλες, ψαλίδια
περιοδικά
κείμενα και εικόνες
φύλλο εργασίας


δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για την εξέλιξη - atlaswiki


Φύλλο Εργασίας

1.Δείτε τις εικόνες και τα κείμενα και χρησιμοποιήστε τις, αν θέλετε, για να φτιάξετε μια αφίσα με θέμα: «εξελίσσεται…»

2.Σκεφτείτε πώς θα παρουσιάσετε την αφίσα σας

3.Κρεμάστε την αφίσα σας στον πίνακα και παρουσιάστε την στους/στις συμμαθητές/τριες σας. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μπορούν να σας κάνουν ερωτήσεις!


χρονική διάρκεια

2 διδακτικές ώρες


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Σε ένα πρώτο γνωστικό επίπεδο η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει στην κατανόηση της έννοιας της εξέλιξης και στη σύνδεση των δεδομένων της εξέλιξης στο ζωικό βασίλειο με την ευρύτερη αυτή έννοια. Καθώς όμως σ'αυτά που εξελίσσονται (όπως υποδηλώνεται και στο υλικό) περιλαμβάνονται και όσα κατασκευάζει ο άνθρωπος και οι ιδέες που έχει για να ερμηνεύει τον κόσμο, καλλιεργούνται επίσης και μεταγνωστικές δεξιότητες σχετικά με τη φύση του περιεχομένου των φυσικών επιστημών όπως η κατανόηση της εξελικτικής φύσης των επιστημών και η αντίληψη της επιστήμης ως ενός κατασκευασμένου μοντέλου ερμηνείας που εξαρτάται από το κοινωνικό/ιστορικό/θρησκευτικό/ηθικό πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται.
Τέλος, σε επίπεδο στάσεων, μέσα από μια δραστηριότητα που επικαλείται τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών επιδιώκεται η πρόκληση ενδιαφέροντος καθώς και η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη μέσα από την απομυθοποίησή της.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Φυσική, Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, οπτικός γραμματισμός

More pages