δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τη φωτογραφία

φύλλο εργασίας εκπαιδευτικού

ΤΙΤΛΟΣ: Η φωτογραφική μηχανή στη ζωή μας.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:3 Διδακτικές ώρες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Δημιουργία τριών αφισών με τη μέθοδο του κολάζ σχετικών με τη φωτογραφική μηχανή, εκ των οποίων η μία θα παρουσιάζει τοπία από διάφορα μέρη του κόσμού, η δεύτερη θα περιέχει φωτογραφίες οι οποίες θα απεικονίζουν την κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα και γενικά τα χαρακτηριστικά άλλων πολιτισμών και τέλος, η τρίτη θα αποτελείται από εικόνες διαφόρων φωτογραφικών μηχανών για να γνωρίσουν τα παιδιά την εξέλιξη της φωτογραφικής μηχανής μέσα από το πέρασμα των αιώνων. Οι φωτογραφίες/εικόνες θα περιέχουν μικρές λεζάντες που θα μας ενημερώνουν σχετικά με το τι απεικονίζουν και η κάθε αφίσα θα έχει και έναν τίτλο τον οποίο θα εμπνευστούν τα παιδιά.

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ιστορία, Φυσική, Τεχνολογία, Γεωγραφία,Καλλιτεχνικά.

ΣΤΟΧΟΙ:
  • Καλλιέργεια αισθήσεων.
  • Ανάπτυξη καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.
  • Απόκτηση δεξιοτήτων παρατήρησης, ομαδοποίησης, επεξεργασίας δεδομένων.
  • Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας.
  • Μύηση στην επιστημονική έρευνα-εκμάθηση θεμάτων φυσικών επιστημών.
  • Αλληλεπίδραση επιστήμης-κοινωνίας: Έκφραση προβληματισμού στον τρόπο που επηρεάζουν τα θέματα των φυσικών επιστημών, την ποιότητα ζωής, την ηθική και τον πολιτισμό μας.
  • Εκπαίδευση μαθητών στο σχεδιασμό και στην παρουσίαση ενός σύντομου οπτικού (αφίσα) και προφορικού (παρουσίαση) μηνύματος.
  • Ανάπτυξη ομαδικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών.

φύλλο εργασίας μαθητή

ΤΙΤΛΟΣ: Η φωτογραφική μηχανή στη ζωή μας.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 Διδακτικές ώρες

ΘΕΜΑ: Αφού χωριστείτε σε τρεις ομάδες, δημιουργείστε τρεις αφίσες με τη μέθοδο του κολάζ. Στην πρώτη θα τοποθετήσετε φωτογραφίες με τοπία από διάφορα μέρη του κόσμου, στη δεύτερη φωτογραφίες που θα παρουσιάζουν την κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα και γενικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφόρων πολιτισμών και στην τρίτη εικόνες με φωτογραφικές μηχανές από την πιο παλιά που μπορείτε να βρείτε μέχρι την πιο σύγχρονη.

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ιστορία, Φυσική, Τεχνολογία, Γεωγραφία, Καλλιτεχνικά.

ΥΛΙΚΑ: Χρωματιστό χαρτόνι, Μαρκαδόροι διαφόρων χρωμάτων, Στυλό, Μολύβια, Κόλλες, Ψαλίδια, Πολύχρωμες σελίδες περιοδικών, Εικόνες από βιβλία, Εγκυκλοπαίδειες, Διαδίκτυο, Καρτποστάλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Αφού χωριστείτε σε τρεις ομάδες, έχετε μια εβδομάδα να συλλέξετε εικόνες και φωτογραφίες, από όποια πηγή θέλετε, που σχετίζονται με το παραπάνω θέμα. Αφού κάθε ομάδα φέρει στο σχολείο το υλικό που συγκέντρωσε, κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα δημιουργήσει τη δική της αφίσα με τη μέθοδο του κολάζ. Χρησιμοποιώντας το ψαλίδι και την κόλλα θα κατασκευάσετε την αφίσα σας κόβοντας φωτογραφίες ή κείμενα-λεζάντες και κολλώντας τες πάνω στο χρωματιστό χαρτόνι όπως εσείς θέλετε. Επίσης αξιοποιώντας τους μαρκαδόρους, το στυλό και το μολύβι, μπορείτε να γράψετε δικά σας κειμενάκια ή να δημιουργήσετε σκίτσα σχετικά με το θέμα πάνω στο χρωματιστό χαρτόνι. Στη συνέχεια θα επιλέξετε έναν τίτλο για την αφίσα που κατασκευάσατε. Όταν όλες οι ομάδες έχουν έτοιμη την αφίσα τους, θα τις κρεμάσουμε στους τοίχους της τάξης. Τέλος, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει προφορικά την αφίσα της στις υπόλοιπες ομάδες και θα απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα, αλλά θα ακολουθήσει και συζήτηση ανάμεσα σε όλες τις ομάδες.


ενδεικτικές φωτογραφίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις αφίσες:


Δραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιώνΔραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιώνΔραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιώνΔραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιώνΔραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιών
Δραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιών
Δραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιώνΔραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιώνΔραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιών
Δραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιώνΔραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιών
Δραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιών
Δραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιώνΔραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιώνΔραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιών


Δραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιώνΔραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιών
Δραστηριότητα πάνω στη φωτογραφική μηχανή! - ο χώρος εργασιών

Ιστορική εξέλιξη της φωτογραφικής μηχανής - ο χώρος εργασιώνη εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής - atlaswikiη εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από
τον Γεωργιάδη Ηλία, τη Μανιαρζη Μαρία και την Παυλίδου Ζωή

More pages