δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswiki δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία

Ζητείται από τα παιδιά να κατασκευάσουν σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων ένα κολάζ με θέμα τι μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια ενός σεισμού ή μια ενδεικτική απεικόνιση της κλίμακας του σεισμού, ξεκινώντας από περιπτώσεις σχετικά αισθητών δονήσεων και καταλήγοντας σε αυτές ισχυρών σεισμών που μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστες καταστροφές ή και απώλεια ανθρώπινων ζωών. Τα παιδιά θα κόψουν τις εικόνες που έχουν ήδη βρει και θα τις κολλήσουν σε χαρτόνια τα οποία θα παρουσιάσουν μετά στη τάξη. Τα υλικά θα τα έχουν φέρει από το σπίτι ή μπορεί ο δάσκαλος να τα εφοδιάσει επίσης.


διδακτικό υλικό

χαρτόνια
κόλλες, ψαλίδια
περιοδικά, εικόνες

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswiki


δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswiki


χρονική διάρκεια

1 διδακτική ώρα


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Με τη δραστηριότητα αυτή δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν τη σοβαρότητα του θέματος με την απεικόνιση των ενδεχόμενων ζημιών ή και καταστροφών, και να δράσουν ως αυριανοί πολίτες προστατεύοντας τους εαυτούς τους από παρόμοια φαινόμενα. Από την άλλη η συνεργασία με τους συμμαθητές τους βοηθά να πλάσουν μια εικόνα αλληλοσυμπλήρωσης και ομαδικότητας ώστε εκτός του εαυτού τους να σκέφτονται και να δρουν προς όφελος και της κοινωνίας γενικότερα.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Στη παρούσα δραστηριότητα βλέπουμε πως εμπλέκονται διαφορετικές θεματικές περιοχές που βοηθούν στη βαθύτερη και ευκολότερη κατανόηση από τα παιδιά. Τους δίνεται λοιπόν η ευκαιρία μαζί με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν για το σεισμό να τις συνδυάσουν με καλλιτεχνικές δραστηριότητες που θα τους ωθήσουν να καταπιαστούν καλύτερα με το θέμα και να το γνωρίσουν και από μια άλλη οπτική πιο οικεία σ’αυτά.


χάρτης εννοιών

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για τους σεισμούς - atlaswikiμια διδακτική πρόταση από τις Αβραμίδου Σεβαστή και Παπαγερίδου Παρθένα

More pages