δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα


δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswiki

περιγραφή

Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των 4 ατόμων. Τους ενημερώνουμε ότι θα ασχοληθούμε με τον μύθο του Δράκουλα και τους λέμε την ιστορία. Αφού ενημερωθούν σχετικά, ζητάμε από τα παιδιά να βρούνε κι αυτά ό,τι θεωρούν ότι σχετίζεται με το θέμα μας (από περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες, κτλ.). Στο επόμενό μας μάθημα δίνουμε σε κάθε ομάδα ένα χρωματιστό χαρτόνι, μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, περιοδικά με πολύχρωμες σελίδες και ένα πακέτο με ασπρόμαυρο φωτοτυπημένο υλικό που έχει εικόνες, οι οποίες συνοδεύονται από λεζάντες και σύντομα κείμενα σχετικά με το κεντρικό μας θέμα, που είναι ο Δράκουλας. Κάθε ομάδα σχεδιάζει τη δική της αφίσα, η οποία μπορεί να έχει εικόνες, σχήματα, κείμενα είτε έτοιμα, απ' το φωτοτυπημένο υλικό, κομμένα και κολλημένα στην αφίσα, είτε γραμμένα απ΄τους ίδιους τους μαθητές. Οι μαθητές της κάθε ομάδας θα πρέπει να βρούνε έναν πρωτότυπο τίτλο για την αφίσα τους, ο οποίος θα αποτελεί ένα σύντομο οπτικό μήνυμα. Όταν όλες οι αφίσες είναι έτοιμες, η κάθε ομάδα την παρουσιάζει προφορικά στις υπόλοιπες ομάδες και απαντά σε πιθανές ερωτήσεις, ενώ στο τέλος ακολουθεί συζήτηση ανάμεσα σε όλες τις ομάδες.

χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα υπολογίζεται να διαρκέσει 3 διδακτικές ώρες.

διδακτικό υλικό

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswikiδημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ για το μύθο του Δράκουλα - atlaswiki

στόχοι δραστηριότητας

  • εκπαίδευση στο σχεδιασμό και την παρουσίαση ενός σύντομου και προφορικού μηνύματος
  • άσκηση στην παρατήρηση και το συνδυασμό διαφορετικών πραγμάτων
  • ανάπτυξη κριτικής σκέψηςμια διδακτική πρόταση από την Αλεξάνδρα Γαβριηλίδου


More pages