δημιουργία γενεαλογικού δέντρου

δημιουργία γενεαλογικού δέντρου - atlaswiki δημιουργία γενεαλογικού δέντρου - atlaswikiδημιουργία γενεαλογικού δέντρου - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία

Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα δουλέψουν ατομικά. Αρχικά, τους έχουμε ζητήσει από την προηγούμενη μέρα να ψάξουν και να φέρουν στην τάξη, φωτογραφίες δικές τους, των αδερφών τους, των γονιών τους, των παππούδων και των προπαππούδων τους. Κατά την διάρκεια του μαθήματος μοιράζουμε στα παιδιά ένα χαρτόνι πάνω στο οποίο θα σχεδιάσουν ένα δέντρο. Πάνω στο δέντρο αυτό τα παιδιά θα κολλήσουν τις φωτογραφίες έτσι ώστε να δημιουργηθεί το γενεαλογικό τους δέντρο. Φροντίζουμε να δείξουμε στα παιδιά εικόνες με γενεαλογικά δέντρα για να πάρουν ιδέες για τις δικές τους κατασκευές.
Στη συνέχεια, αφού τελειώσουν τα παιδιά τη διαδικασία αυτή, θα αναρτήσουμε στους τοίχους της τάξης όλα τα πόστερ. Κάτω από το δέντρο υπάρχουν ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν από τα παιδιά. Έπειτα, κάθε παιδί θα παρουσιάσει το γενεαλογικό του δέντρο, και εμείς θα του ζητήσουμε να πει ποιες ομοιότητες έχει εντοπίσει ανάμεσα στα μέλη της οικογένειάς του. Τέλος, μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας, θα πραγματοποιηθεί μια εκτενής συζήτηση για το ρόλο των γονιδίων και την κληρονομικότητα. Κατά τη συζήτηση αυτή, θα τονιστεί ότι τα γονίδια και η κληρονομικότητα δεν επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων κατά απόλυτο τρόπο, ενώ θα επισημανθεί και ο ρόλος του περιβάλλοντος.


διδακτικό υλικό

χαρτόνια
κόλλα
φωτογραφίες των παιδιών
εικόνες
φύλλο εργασίας

δημιουργία γενεαλογικού δέντρου - atlaswikiδημιουργία γενεαλογικού δέντρου - atlaswikiδημιουργία γενεαλογικού δέντρου - atlaswiki


Φύλλο Εργασίας


-Ποιες ομοιότητες, ως προς την εξωτερική εμφάνιση (χρώμα μαλλιών, ματιών, κ.τ.λ.), εντοπίζεις με τους γονείς σου, αντίστοιχα οι γονείς σου με τους παππούδες σου, κ.τ.λ.;

-Που νομίζεις ότι οφείλονται οι ομοιότητες αυτές;

-Ποια χαρακτηριστικά σου νομίζεις ότι θα μεταβιβαστούν στα παιδιά σου;

-Θεωρείς ότι τα γονίδια εκτός από την εξωτερική εμφάνιση αφορούν και κάποια ενδιαφέροντα, ικανότητες και στοιχεία του χαρακτήρα σου; Γράψε μερικά παραδείγματα.


χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα αυτή θα έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών. Την πρώτη ώρα τα παιδιά θα ετοιμάσουν το πόστερ και θα το παρουσιάσουν μέσα στην τάξη, ενώ τη δεύτερη ώρα θα ακολουθήσει η σχετική συζήτηση για τα γονίδια.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, τα παιδιά θα μάθουν να παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους, καθώς, έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι εξοικειωμένα με την παρατήρηση ούτε καν προσώπων ή αντικειμένων της καθημερινότητάς τους. Επίσης, μέσω των γραπτών απαντήσεών τους στις ερωτήσεις, οι μαθητές θα βελτιώσουν τον τρόπο παραγωγής γραπτού λόγου. Τέλος, η συζήτηση που θα ακολουθήσει στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα συμβάλλει στο να αντιληφθούν τα παιδιά ότι μπορεί να έχουν «κληρονομήσει» ορισμένα στοιχεία από την οικογένειά τους, ωστόσο, οι ίδιοι και το περιβάλλον τους είναι αυτά που θα καθορίσουν τη ζωή τους στο μέλλον. Συνεπώς, δεν υιοθετούν μια παθητική στάση για τη ζωή αλλά μαθαίνουν να διεκδικούν ενεργά αυτό που επιθυμούν και να διαμορφώνουν μόνοι τους καταστάσεις.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτή είναι οι φυσικές επιστήμες (Ερευνώ και Ανακαλύπτω), τα Καλλιτεχνικά και η Γλώσσα. Ένα από τα αντικείμενα της Βιολογίας είναι ο ρόλος που παίζουν τα γονίδια και η κληρονομικότητα. Συζήτηση για τα αντικείμενα αυτά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από το μάθημα των φυσικών επιστημών. Επίσης, η διαδικασία του κολάζ μπορεί να αποτελέσει μέρος του μαθήματος των Καλλιτεχνικών. Τέλος, εφ’ όσον τα παιδιά θα απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη μεταβίβαση των χαρακτηριστικών από γενιά σε γενιά, η δραστηριότητα αυτή σχετίζεται και με το μάθημα της Γλώσσας.


χάρτης εννοιών

δημιουργία γενεαλογικού δέντρου - atlaswiki


μια διδακτική πρόταση από την Αβραμίδου Σεβαστή

More pages