δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο

δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο - atlaswiki δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο - atlaswiki δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο - atlaswiki
περιγραφή δραστηριότητας

η ανάρτηση ιστολογίου στο ίντερνετ είναι μια διαδικασία που όπως είναι φυσικό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια μόνο διδακτική ώρα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να φροντίσει ώστε να παρέχει στους μαθητές αρκετές ευκαιρίες για ενασχόληση με το θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος και μάλιστα μέσα από διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας. Η αναζήτηση σχετικών άρθρων στο διαδίκτυο, η συγγραφή άρθρων από τους ίδιους τους μαθητές, η κατασκευή αφισών-κολάζ, η δραματοποίηση ενός έργου και η βιντεοσκόπηση του είναι μόλις μερικές από αυτές. Έπειτα από τη συσσώρευση του υλικού (μέσω των προηγούμενων δραστηριοτήτων), η κατασκευή μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο δεν είναι καθόλου δύσκολη υπόθεση αλλά μια ενέργεια που έρχεται ως φυσικό επακόλουθο. Αξίζει να σημειωθεί πως οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να αναλάβουν διαφορετικές πτυχές του θέματος. Αυτό δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συναντιούνται και να εργάζονται και σε δκές τους συναντήσεις εκτός του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. Τέλος με τη βοήθεια του δασκάλου οι ιστοσελίδες μπορούν να στηθούν στο διαδίκτυο μέσα από την ιστοσελίδα www.webs.com και έτσι τα παιδιά να νιώσουν την ικανοποίηση της δικής τους δημιουργίας.
διδακτικό υλικό
εικόνες, άρθρα από τα διαδίκτυο, σχετικά με το θέμα βίντεο (προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να γράψουν δικά τους κείμενα), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτογραφική μηχανή
χρονική διάρκεια
περίπου 3 εβδομάδες
θεματικές που εμπλέκονται
μελέτη περιβάλλοντος, τεχνολογία, γλώσσα και αισθητική αγωγή
δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
οι μαθητές εξασκούνται με αυτόν τον τρόπο στην παραγωγή γραπτού λόγου ενώ αποκτούν ταυτόχρονα και δεξιότητες παρουσίασης, αφού αυτό που φτιάχνουν πρέπει να είναι όμορφα σχεδιασμένο. Επιπλέον μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά μέσα με τρόπο αξιόπιστο και ασφαλή. Τέλος αναπτύσσεται η ομαδικότητα και η συνεργασία και το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον κι ελκυστικό.

μια διδακτική πρόταση από τους Ζουλούμη Αλέξανδρο και Λιάκου Χαρίκλεια, τροποποιημένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου ΜαρίαMore pages