δημιουργία κολάζ για την Augusta Ada Lovelace


Κολάζ για την πρώτη προγραμματίστρια Η/Υ, Augusta Ada Lovelace - ο χώρος εργασιώνΚολάζ για την πρώτη προγραμματίστρια Η/Υ, Augusta Ada Lovelace - ο χώρος εργασιώνΚολάζ για την πρώτη προγραμματίστρια Η/Υ, Augusta Ada Lovelace - ο χώρος εργασιώντίτλος δραστηριότητας: "Το κολάζ της πρώτης προγραμματίστριας Η/Υ"


περιεχόμενο

Σε ομάδες των πέντε παιδιών θα δοθούν οι φωτογραφίες της ADA BYRON και της αναλυτικής μηχανής του CHARLES BADDAGE, ώστε με αυτές να φτιάξουν διάφορα κολάζ.
Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν χαρτόνια της αρεσκείας τους, καθώς επίσης να φτιάξουν δικές τους ζωγραφιές για να τις τοποθετήσουν στα κολάζ.

Θα οργάνωνα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με σκοπό την ευχάριστη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Θεωρώ ότι αυτός είναι ένας τρόπος να διατηρήσω το ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.


μια διδακτική πρόταση από
τη Λασπίδου Αλίκη

More pages