δημιουργία κόμικς για τη θεωρία της εξέλιξης


δημιουργία κόμικς για τη θεωρία της εξέλιξης - atlaswikiδημιουργία κόμικς για τη θεωρία της εξέλιξης - atlaswikiδημιουργία κόμικς για τη θεωρία της εξέλιξης - atlaswiki

Η παρακάτω δραστηριότητα έχει ως θέμα τη δημιουργία κόμικς σχετικά με τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου.

Το πρώτο 25λεπτο δείχνουμε στα παιδιά το dvd με τα κινούμενα σχέδια «Oι εξερευνητές» με θέμα τoν Δαρβίνο και τη θεωρία που διατύπωσε για την εξέλιξη. Μέσα στα υπόλοιπα λεπτά που απομένουν έως το τέλος της διδακτικής ώρας συζητάμε με τους/τις μαθητές/τριες σχετικά με αυτά που είδανε στο dvd και συγκεκριμένα για τις αντιδράσεις που δέχτηκε ο Δαρβίνος μετά την διατύπωση της θεωρία του. Επίσης συζητάμε για την φύση της επιστήμης γενικά. Μέσα από την συζήτηση αυτή τα παιδιά θα κατανοήσουν πως η επιστήμη δεν είναι κάτι σταθερό, άλλα αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου και πως τα καινούρια επιστημονικά δεδομένα δεν γίνονται εύκολα αποδεκτά από την κοινή γνώμη. Το πόσο εύκολα θα γίνει αποδεκτή μία καινοτόμα κaι νέα θεωρία εξαρτάται από τον εκάστοτε πολιτισμό. Έτσι γίνεται ξεκάθαρη η αλληλεπίδραση της επιστήμης με τον πολιτισμό.Μετά την πραγματοποίηση της παραπάνω συζήτησης χωρίζουμε τους μαθητές/τριες σε ομάδες 4-5 ατόμων και τους μοιράζουμε το παρακάτω φύλλο εργασίας.

φύλλο εργασίας

Ομάδα συνεργασίας:

1. Μετά την παρακολούθηση του dvd και τα όσα ειπώθηκαν μέσα στην τάξη προσπαθήστε να δημιουργήσετε μία ιστορία με κόμικς με θέμα τον Δαρβίνο και την θεωρία της εξέλιξης.2. Προσπαθήστε να χωρίσετε την ιστορία σε 5 μέρη:
α) Η αρχή του ταξιδιού του Δαρβίνου με τον Ιχνηλάτη.
β)Τα νησιά Γκαλαπάγκος.
γ) Τα σημαντικά σημεία του ταξιδιού που τον βοήθησαν να διατύπωσει τη θεωρία της εξέλιξης.
δ) Η επιστροφή στην Αγγλία και η συμβολή του Ουάλλας στη δημοσίευση της θεωρίας του.
ε)Οι αντιδράσεις που προκάλεσε ο Δαρβίνος μετά την δημοσίευση της θεωρίας του.

3. Όταν τελειώσετε με την εργασία, κάντε μία μικρή παρουσίαση μέσα στην τάξη.


4. Δημοσιεύστε την ιστορία σας στην εφημερίδα του σχολείου ή αναρτήστε την στον πίνακα ανακοινώσεων.


Σημείωση προς τους/τις εκπαιδευτικούς: Αν τα παιδιά αντιμετωπίσουν δυσκολία στην δημιουργία του κόμικς, τότε μπορούμε να τους δώσουμε σαν δείγμα το παρακάτω υλικό.


δημιουργία κόμικς για τη θεωρία της εξέλιξης - atlaswiki

δημιουργία κόμικς για τη θεωρία της εξέλιξης - atlaswiki

δημιουργία κόμικς για τη θεωρία της εξέλιξης - atlaswiki

δημιουργία κόμικς για τη θεωρία της εξέλιξης - atlaswiki

δημιουργία κόμικς για τη θεωρία της εξέλιξης - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από την Άννα Εκλεμέ

More pages