δημιουργία οικολογικού παραμυθιού για τις μπαταρίες

δημιουργία οικολογικού παραμυθιού για τις μπαταρίες - atlaswiki δημιουργία οικολογικού παραμυθιού για τις μπαταρίες - atlaswiki δημιουργία οικολογικού παραμυθιού για τις μπαταρίες - atlaswiki
οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

στα πλαίσια του μαθήματος των εικαστικών δίνετε στα παιδιά ένα απόσπασμα από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ του Κωνσταντίνου Γκλιάου. Σ’ αυτό παρουσιάζονται οι κίνδυνοι από τις μπαταρίες. Επιπλέον μπορείτε να προβάλλετε κι ένα βίντεο για να ευαισθητοποιήσετε ακόμη περισσότερο τα παιδιά. Εν συνεχεία, ζητήστε
να φέρουν την επόμενη φορά εικόνες, χαρτόνια, ψαλίδια, κόλλες, χρώματα και χάρακες. Ο σκοπός είναι να συνεργαστούν όλοι και όλες μαζί, ώστε να φτιάξουν ένα οικολογικό παραμύθι για τις μπαταρίες, όχι όμως με την παραδοσιακή μορφή του μικρού βιβλίου, αλλά με τη μορφή μεγάλων αφισών. Όταν το τελειώσουν, μπορούν να το παρουσιάσουν όλοι και όλες μαζί στην τάξη ή να επιλέξουν έναν/μία μαθητή/τρια να το αφηγηθεί. Μπορούν να φτιάξουν ένα μικρό σκηνικό για την παρουσίαση και να υπάρχει και μουσική υπόκρουση κατά τη διάρκειά της. Μετά την παρουσίαση θα αναφερθούν στο μήνυμα που θέλουν να περάσουν μέσα από το παραμύθι τους.
διδακτικό υλικό
το απόσπασμα σχετικά με τους κινδύνους από τις μπαταρίες (από το άρθρο του Κωνσταντίνου Γκλάιου) θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
βίντεο

χρονική διάρκεια
6 διδακτικές ώρες

θεματικές που εμπλέκονται
η φυσική, η γλώσσα, η αισθητική αγωγή και η μουσική αγωγή
δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
Η συγγραφή του οικολογικού αυτού παραμυθιού βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος, τους καλλιεργεί τη φαντασία και την καλαισθησία και τους διδάσκει την αξία της συνεργατικής δουλειάς.


μια διδακτική πρόταση από την Τσακνάκη Παναγιώτα, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages