δημοσκόπηση για τις ΑΠΕ

[Untitled]Ως τέταρτη δραστηριότητα επιλέγουμε αυτή της διεξαγωγής δημοσκόπησης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι και τη χρήση ή μη από τα νοικοκυριά ανανεώσιμων-καινούριων μορφών ενέργειας. Αρχικά, σε συνεργασία με τους μαθητές δημιουργούμε το απαραίτητο για τη δημοσκόπηση ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις όπως:

  • Γνωρίζεται τι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ);
  • Χρησιμοποιείτε κάποια από τις ΑΠΕ στο σπίτι σας; Αν ναι, ποια είναι αυτή;
  • Συζητιέται η προοπτική κατασκευής «αιολικού πάρκου» σε κάποιο νησί των Κυκλάδων. Είστε υπέρ η κατά ενός τέτοιου εγχειρήματος;
  • Οι ανεμογεννήτριες αν και θεωρούνται ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον, εντούτοις δεν χρησιμοποιούνται ευρέως εξαιτίας της άσχημης εικόνας τους. Θεωρείτε ότι προέχει η αισθητική εικόνα ή η προστασία του περιβάλλοντος;
  • Με ποιον τρόπο εξοικονομείτε εσείς ενέργεια βοηθώντας στην προστασία του περιβάλλοντος;

Εν συνεχεία, χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες και τους ζητάμε να αναλάβει κάθε ομάδα και από ένα διαφορετικό δρόμο για τη διεξαγωγή της έρευνας. Τονίζουμε στα παιδιά πως πρέπει να απευθυνθούν σε άτομα διαφόρων ηλικιών και «κοινωνικών τάξεων».
Έπειτα, αφού συγκεντρώσουμε όλα τα δεδομένα και σύμφωνα με τις απαντήσεις που έχουμε λάβει καταρτίζουμε στατιστικούς πίνακες με ποσοστά για κάθε ερώτηση .Τα εξαγόμενα της έρευνας θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε συμπεράσματα για την ύπαρξη ή μη οικολογικής συνείδησης στους κατοίκους της περιοχής μας καθώς και για το εάν και κατά πόσο ενημερωμένοι είναι οι συμπολίτες μας γύρω από το θέμα των νέων μορφών ενέργειας. Οι στατιστικοί πίνακες μπορούν να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης και να σχολιαστούν γραπτά από τους μαθητές είτε ατομικά είτε σε ομάδες σύμφωνα με την ομαδοποίηση που προηγήθηκε της διεξαγωγής της δημοσκόπησης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Για τη δραστηριότητα αυτή θα χρειαστούμε συνολικά τρεις διδακτικές ώρες. Κατά το πρώτο ημίωρο της πρώτης ώρας σε συνεργασία με τους μαθητές θα συντάξουμε το ερωτηματολόγιο το οποίο στη συνέχεια θα φωτοτυπήσουμε και θα μοιράσουμε στους μαθητές. Προς διευκόλυνση των μαθητών θα τυπώσουμε 50 αντίτυπα του ερωτηματολογίου και θα τα μοιράσουμε στις ομάδες. Σε κάθε ερωτηθέντα αντιστοιχεί ένα αντίτυπο. Η διεξαγωγή της δημοσκόπησης που ακολουθεί θα διαρκέσει μιάμιση ώρα. Την τρίτη ώρα οι μαθητές θα συλλέξουν τα δεδομένα και θα συντάξουν στατιστικούς πίνακες τους οποίους και θα σχολιάσουν. Τα εξαγόμενα καθώς και οι σχολιασμοί θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ø Ερωτηματολόγια
Ø Μολύβια
Ø Λευκές σελίδες όπου θα γραφτούν τα σχόλια και θα κατασκευαστούν οι στατιστικοί πίνακες

μια διδακτική πρόταση από την ΓΟΥΡΓΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages