δημοσκόπηση στο σχολείο για την καταστροφή του περιβάλλοντος

δημοσκόπηση στο σχολείο για την καταστροφή του περιβάλλοντος - atlaswikiδημοσκόπηση στο σχολείο για την καταστροφή του περιβάλλοντος - atlaswikiδημοσκόπηση στο σχολείο για την καταστροφή του περιβάλλοντος - atlaswiki

περιγραφή δραστηριότητας
Στο πλαίσιο αυτής της εφαρμογής οι μαθητές/-τριες με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θα συνθέσουν ένα ερωτηματολόγιο 5 ερωτήσεων που θα το μοιράσουν στην Ε’ και την ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου. Προτού συνθέσουν το ερωτηματολόγιοθα έχει προηγηθεί μια σύντομη συζήτηση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα αίτια, τις συνέπειες και τις λύσεις του, ώστε οι μαθητές να ανακαλέσουν τις γνώσεις τους. Ο εκπαιδευτικός θα έχει αναλύσει την διαδικασία της δημοσκόπησης, ποιες είναι οι προϋποθέσεις της (να είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα κτλ) και πόσο χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτή. Οι ερωτήσεις αυτές θα αφορούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στόχος τους θα είναι να αποσαφηνιστεί αν και σε ποιο βαθμό οι μαθητές είναι γνώστες του θέματος και των διαστάσεών του καθώς και την ατομική τους προσπάθεια.
Αρχικά, τα παιδιά θα χωριστούν σε 4 ομάδες των 3-4 ατόμων (ανάλογα με τη δυναμική της τάξης). Οι δυο από τις ομάδες θα αναλάβουν να πληκτρολογήσουν τις ερωτήσεις σε αρχείο Word και να τις εκτυπώσουν. Βέβαια έχει προηγηθεί η συνεννόηση του εκπαιδευτικού με τον καθηγητή των Η/Υ για τη χρήση του εργαστηρίου υπολογιστών από τα παιδιά σε κάποια διδακτική ώρα. Οι άλλες δυο ομάδες θα έρθουν σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους δασκάλους των δυο τάξεων για να πληροφορηθούν για των αριθμό των μαθητών και τους ενημερώνουν πως θα χρειαστούν λίγη ώρα (γύρω στα 15’) από κάποια διδακτική ώρα τους και ποια θα ήθελαν να είναι αυτή. Έπειτα, οι ομάδες αυτές θα φωτοτυπήσουν τα ερωτηματολόγια που τις έχουν δώσει οι δυο άλλες ομάδες, θα τα μοιράσουν στις δύο τάξεις και θα τα συγκεντρώσουν. Την ίδια στιγμή οι δυο άλλες ομάδες θα γράφουν τον σκελετό στον πίνακα, που θα συμπληρωθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα κάθε τάξης. Πιο συγκεκριμένα, και οι τέσσερις ομάδες αφού έχουν ολοκληρώσει τα παραπάνω καθήκοντά τους θα κάνουν τα παρακάτω:
Μία ομάδα από αυτές που εκτύπωσαν τα ερωτηματολόγια και η ομάδα που τα μοίρασε στην Ε’ τάξη θα βγάλουν το σύνολο των απαντήσεων της τάξης. Η μια ομάδα θα λέει τις απαντήσεις για κάθε ερώτηση και η άλλη ομάδα θα τις καταγράφει (πχ για την Α:1,2,2,4,1…, για τη Β:2,2,3,1,3..κτλ). Ομοίως θα γίνει και με την ομάδα που πήγε στην ΣΤ’ τάξη και με την άλλη ομάδα που τα εκτύπωσε. Έπειτα θα καταγράψουν τα αποτελέσματα στον πίνακα.
Οι εργασίες αυτές θα είναι κατανεμημένες ισάξια ανάμεσα στους μαθητές των ομάδων ώστε κάθε μαθητής να έχει από κάποιο καθήκον και να έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία. Δηλαδή κάποιος θα διαβάζει τα αποτελέσματα της μια ερώτησης, κάποιος της άλλης, κάποιος θα γράφει τις απαντήσεις στο σημειωματάριο, έπειτα κάποιος θα γράψει τα αποτελέσματα για μια ερώτηση στον πίνακα, άλλος για την άλλη ερώτηση, κάποιος θα κάνει την επαλήθευση στα αποτελέσματα κοκ.
Στη συνέχεια κάθε ομάδα βλέποντας τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στον πίνακα θα βγάλει με την απλή μέθοδο των τριών τα ποσοστά για κάθε ερώτηση. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βγάλει τα αποτελέσματα για μια κάποια ερώτηση για να καθοδηγήσει τους μαθητές και να τους υπενθυμίσει τις μαθηματικές αναλογίες. Στη συνέχεια κάθε ομάδα ανακοινώνει τα αποτελέσματά της καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε.
Τέλος, γίνεται μια συζήτηση όλων των ομάδων για το πόσο γνωρίζουν οι συνομήλικοί τους το φαινόμενο του θερμοκηπίου και κατά πόσο είναι ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά θέματα. Επίσης, μπορεί να σχολιαστεί η ενδεχόμενη άγνοια των παιδιών για κάποια θέματα και να αποδοθούν ευθύνες.

δημοσκόπηση στο σχολείο για την καταστροφή του περιβάλλοντος - atlaswikiδημοσκόπηση στο σχολείο για την καταστροφή του περιβάλλοντος - atlaswiki
διδακτικό υλικό
Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται σε αυτήν την εφαρμογή είναιτο ερωτηματολόγιο που μοιράζεται στους μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης για τη δημοσκόπηση καιοι Η/Υ κι ο εκτυπωτής που οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν.
Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται παρακάτω:

  1. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου εμφανίζεται πιο έντονο εξαιτίας της
a) αυξημένης ηλικιακής ακτινοβολίας που δέχεται κατά καιρούς η Γη
b) της αυξημένης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που ελευθερώνεται στον ατμοσφαιρικό αέρα
c) λόγω της μεταβολής της σχέσης οξυγόνου αζώτου στην ατμόσφαιρα
d) της αύξησης της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα.

  1. Όταν μετακινείσαι από το σπίτι σου για να πας στο μέρος που παίζεις με τους φίλους σου χρησιμοποιείς:
a) τα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο, μετρό, τρόλεϊ…κτλ)
b) το ποδήλατό σου
c) σε πηγαίνει κάποιος ενήλικας με το αυτοκίνητο του
d) πηγαίνεις με τα πόδια.

  1. Αν κοβόταν το ηλεκτρικό ρεύμα για μια μέρα τι θα μπορούσατε να κάνετε;
a) τίποτα αφού όλες οι συσκευές (τηλεόραση, φούρνος, υπολογιστής, CD & DVD player), το γκαράζ, το ανσασέρ, ο φωτισμός και η θέρμανσή μας λειτουργούν με
ηλεκτρικό ρεύμα.
b) τα πάντα αφού χρησιμοποιούνε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κτλ) που είναι ανεξάρτητη.

  1. Αποφασίζεις να αλλάξεις τη λάμπα φωτισμού στο υπνοδωμάτιό σου. Στην ερώτηση «λαμπτήρας φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης» τι απαντάς;
a) θα το σκεφτώ λίγο γιατί είναι ακριβός
b) δε βαριέσαι που να ψάχνω να βρω τώρα;
c) ναι, εξοικονομεί ενέργεια και κρατά πολύ
d) όχι, γιατί άκουσα ότι δεν φωτίζουν αρκετά.

  1. Τα περιοδικά και τις εφημερίδες που αγοράζεις, όταν τις διαβάζεις τι τις κάνεις;
a) τα πετάς μαζί με τα άλλα σκουπίδια;
b) τα βάζεις στον κάδο ανακύκλωσης μαζί με άλλα χαρτιά της οικογένειας;
c) τα φυλάς ή τα χαρίζεις;

χρονική διάρκεια
Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα διαρκέσει 6 διδακτικές ώρες δηλαδή γύρω στις 2 εβδομάδες. Στην πρώτη διδακτική ώρα η τάξη θα συζητήσει για το θέμα και ο εκπαιδευτικός μαζί με τα παιδιά θα συνθέσουν το ερωτηματολόγιο. Στη δεύτερη διδακτική ώρα θα χωριστούν οι τέσσερις ομάδες και θα ανατεθούν τα καθήκοντα. Σ’ αυτή την ώρα ο εκπαιδευτικός θα δώσει διευκρινήσεις και θα εξηγήσει στα παιδιά την διαδικασία που θα ακολουθήσουν, ποιος είναι ο στόχος τους και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Επίσης άλλη μια διδακτική ώρα θα χρειαστεί για να πάνε οι δυο ομάδες στο εργαστήριο υπολογιστών να πληκτρολογήσουν το ερωτηματολόγιο και να το εκτυπώσουν. Παράλληλα οι άλλες δυο ομάδες θα συνεννοούνται με τους δασκάλους της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης και στη συνέχεια φωτοτυπούν όσα ερωτηματολόγια χρειάζονται. Στην τέταρτη διδακτική ώρα οι δύο ομάδες επισκέπτονται τις δυο τάξεις κι οι άλλες δυο κάνουν το σχεδιάγραμμα στον πίνακα όπου θα περαστούν τα αποτελέσματα. Μετά από λίγο, που θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες συγκεντρώνονται όλες οι ομάδες στην τάξη κι αρχίζει η καταγραφή των αποτελεσμάτων η οποία συνεχίζεται και στην πέμπτη διδακτική ώρα. Στην πέμπτη διδακτική ώρα γράφονται τα δεδομένα στον πίνακα και ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να μετατρέψουν τα κλάσματα σε ποσοστιαίες μονάδες του 100. Τέλος στην έκτη διδακτική ώρα σχολιάζονται τα αποτελέσματα και γίνεται μια τελική συζήτηση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς, την ενημέρωση των μελλοντικών και σημερινών πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα καθώς και για την ατομική δράση του καθενός.

θεματικές που εμπλέκονται
Οι διαφορετικές περιοχές που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι ποικίλες:
1. οι Φυσικές επιστήμες αφού το θέμα αφορά στο περιβάλλον και συγκεκριμένα το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
2. Μαθηματικά αφού μέσα από τα ερωτηματολόγια και την εξαγωγή των ποσοστών εξασκούνται στην απλή μέθοδο των τριών,
3. Κοινωνική και Πολιτική αγωγή καθώς μαθαίνουν να συνεργάζονται, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να
αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να ενδιαφέρονται για την κοινή γνώμη,
4. Γλώσσα αφού μαθαίνουν τη γλώσσα των δημοσκοπήσεων, εξοικειώνονται με ένα πιο επίσημο ύφος λόγου,
μαθαίνουν να συνθέτουν ερωτηματολόγια και να εξάγουν συμπεράσματα.
5. Πληροφορική καθώς τα παιδιά δουλεύουν μέσω υπολογιστών, εξοικειώνονται περισσότερο με την τεχνολογία
και μαθαίνουν ορισμένες εφαρμογές επάνω σε αυτούς (συγκεκριμένα λογισμικό κειμένου Word)

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
Οι δεξιότητες που καλλιεργούνται σε αυτή την εφαρμογή είναι πολύ σημαντικές τόσο στη μικρή ηλικία που βρίσκονται τα παιδιά όσο και στη μετέπειτα ζωή τους.
Αρχικά, αποκτούν αυτοπεποίθηση και κοινωνικότητα αφού μαθαίνουν να συνεργάζονται όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τους δασκάλους τους (τους «μεγάλους»). Έτσι, αποκτούν ένα διαφορετικό ύφος επικοινωνίας και μαθαίνουν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε περιστάσεις.
Επίσης, μαθαίνουν πως διαμορφώνονται τα ερωτηματολόγια, γνωρίζουν πως γίνονται οι δημοσκοπήσεις, ποια είναι τα στοιχεία της και πόσο σημαντικά είναι τα συμπεράσματα που εξάγονται για την κοινωνία και το άτομο. Επίσης, μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτούν τη στάση του ενεργού και ευαισθητοποιημένου πολίτη απέναντι στη κοινή γνώμη. Επίσης, συμμετέχουν και ενδιαφέρονται για τα αυθεντικά γεγονότα και τα πραγματικά προβλήματα του περιβάλλοντός τους και συμμετέχουν ενεργά και αυθόρμητα στις προσπάθειες για επιλύσεις που γίνονται.
Επιπλέον, μαθαίνουν να συνεργάζονται και αποκτούν πνεύμα διαλογικότητας και διαλλακτικότητας. Ο διάλογος και η συζήτηση γύρω από επίκαιρα θέματα γίνεται στάση ζωής.
Κάτι εξίσου σημαντικό είναι ότι αποπλαισιώνουν τα μαθηματικά από τα επιστημονικά και ψυχρά τους σύνορα καθώς τα χρησιμοποιούν με κοινωνικό ενδιαφέρον. Έτσι, αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητά τους και τα εντάσσουν στην καθημερινότητά τους.
Τέλος, διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες καθώς μαθαίνουν για τις συνέπειες και τους τρόπους περιορισμού του φαινομένου του θερμοκηπίου με τη βοήθεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο της δημοσκόπησης μαθαίνουν να κάνουν εύστοχες ερωτήσεις με συμπυκνωμένη γνώση γεγονός που τους οξύνει το νου και τους εξοικειώνει στην αφαιρετική σκέψη.

μια διδακτική πρόταση από τηΚλεισιάρη Ειρήνη, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου ΜαρίαMore pages