διαδικτυακή εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες

διαδικτυακή εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες - STeT - atlaswiki


Το πρόγραμμα "Science Teacher e-Training (STeT) - Teaching Science using case studies from History of Science" είναι ένα αναπτυξιακό και ερευνητικό πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την ευρωπαϊκή ένωση που αφορά την ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων και διδακτικού υλικού για την υποστήριξη μιας "διαδικτυακής εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες".

Η εκπαίδευση αυτή αφορά τόσο τους δασκάλους και τις δασκάλες όσο και τους μαθητές και τις μαθήτριες του δημοτικού σχολείου και η τρέχουσα εφαρμογή εστιάζεται στη διδασκαλία εννοιών και φαινομένων του ηλεκτρομαγνητισμού.

Το διδακτικό υλικό και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια του STeT προέρχονται από τον διδακτικό μετασχηματισμό πληροφορίας από την ιστορία και τη φιλοσοφία των φυσικών επιστημών, εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία και προσφέροντας μια ευρύτερη εικόνα των φυσικών επιστημών.