διδάσκω για επιστημονικά γεγονότα

[Untitled]
Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν διάφορα σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν τα επιστημονικά γεγονότα. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες είναι εμπλουτισμένες με θεατρικά, δημιουργία κολλάζ, δημιουργία αφίσας,αντιπαράθεση επιχειρημάτων, παχνίδια ρόλων, συζητήσεις και άλλα που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.

More pages