διδάσκω για μύθους και επιστημονικές ερμηνείες

[Untitled][Untitled]
Μύθοι και επιστημονικές ερμηνείες: ένα θέμα με μεγάλη ποικιλία ερωτημάτων και αποριών. Σε αυτή την σελίδα λοιπόν υπάρχει μια γκάμα σεναρίων δραστηριοτήτων που αφορούν το παραπάνω θέμα. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες έχουν δημιουργηθεί είτε με αφορμή σχετικά άρθρα είτε με αφορμή συζητήσεις. Ακόμα, οι δραστηριότητες αποτελούνται από θεατρικά, δημιουργία κολλάζ, δημιουργία αφίσας, αντιπαράθεση επιχειρημάτων, παιχνίδια ρόλων και άλλα πολλά που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.

More pages