διδάσκω για σημαντικές επιστημόνισσες

[Untitled]
Οι γυναίκες που ασχολήθηκαν με την επιστήμη χάραξαν βαθιά την ιστορία μας. Σε αυτή την σελίδα υπάρχει μια γκάμα σεναρίων δραστηριοτήτων που αφορούν σημαντικές επιστημόνισσες. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες αποτελούνται από συζητήσεις, θεατρικά, αντιπαράθεση επιχειρημάτων, παιχνίδι ρόλων, σχολιασμός εικόνων, προβολή βίντεο, διαθεματικές δραστηριότητες και άλλα που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.

More pages