διδάσκω για τα διαλύματα

Αποτέλεσμα εικόνας για διαλυματαΑποτέλεσμα εικόνας για διαλυματα
Διαλύματα: Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν δραστηριότητες που αφορούν τα διαλύματα. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δραστηριότητες που έχουν δημιουργηθεί μέσα από μια λογοτεχνική αφήγηση και σχετίζονται με τα διαλύματα.