διδάσκω για τα είδη των ζώων

Αποτέλεσμα εικόνας για ειδη ζωων κινουμεναΑποτέλεσμα εικόνας για ειδη ζωων κινουμενα
Τα διαφορετικά είδη ζώων συναρπάσουνμικρούς και μεγάλους. Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν διάφορα διδακτικά σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν τα είδη των ζώων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δραστηριότητες για τις τροφικές σχέσεις με αφορμή μια λογοτεχνική αφήγηση και συνάμα δραστηριότητες που αποτελούν θεατρικά για τα είδη των ζώων. Μέσω αυτών των σεναρίων το μάθημα γίνεται πιο κατανοητό και κυρίως πιο ευχάριστο.