διδάσκω για τα καιρικά φαινόμενα

[Untitled][Untitled]
Καιρικά φαινόμενα: ένα θέμα που αποσχολεί κατά μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους. Σε αυτή την σελίδα υπάρχει μια ποικιλία από σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν τα καιρικά φαινόμενα. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες αποτελούν συζητήσεις για τα καιρικα φαινόμενα, πειράματα, project καθώς και παρακολούθηση ντοκιμαντέρ . Επίσης έχουν δημιουργηθεί δραστηριότητες με θεατρικά, δημιουργία κολλάζ, δημιουργία αφίσας, αντιπαράθεση επιχειρημάτων και άλλα που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.

More pages