διδάσκω για τα φυτά

Αποτέλεσμα εικόνας για φυταΑποτέλεσμα εικόνας για φυταΑποτέλεσμα εικόνας για φυτα
Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν τα φυτά. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μια κινητική δραστηριότητα για την ανάπτυξη των φυτών και μια δραστηριότητα επικονίασης των φυτών μέσα απο μια λογοτεχνική αφήγηση. Οι δράσεις αυτές δημιουργούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα τρόπο διδασκαλίας για τα παιδιά.