διδάσκω για τη διατροφή

[Untitled][Untitled][Untitled]
Η διατροφή είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολλούς ανθρώπους. Εσείς τι γνωρίζετε για αυτή; Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν χρήσιμα σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν τη διατροφή. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Αναλυτικότερα οι δραστηριότητες είναι εμπλουτισμένες με θεατρικά, δημιουργία κολλάζ, δημιουργία αφίσας, αντιπαράθεση επιχειρημάτων, παχνίδια ρόλων, παιδικό κόμικ και άλλα που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.