διδάσκω για τη ρύπανση του περιβάλλοντος

η ρύπανση του περιβάλλοντος μέσα από μια λογοτεχνική αφήγηση - atlaswiki
Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που είναι χρήσιμο να το γνωρίζουμε.Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε διδακτικά σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δραστηριότητες με αφορμή την προβολή ταινίας για τα μολυσμένα ποτάμια, τη δημιουργία κολάζ, την αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Ακόμη, υπάρχουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ή θαλλάσια ρύπανση μέσα απο μια λογοτεχνική αφήγηση καθώς και δραστηρίοτητα για τη δημιουργία θεατρικής παράστασης που αφορά τη ρύπανση.