διδάσκω για τη φύση των φυσικών επιστημών

[Untitled]
Η φύση των φυσικών επιστημών είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολλούς! Σε αυτή την σελίδα υπάρχει μια γκάμα σεναρίων δραστηριοτήτων που αφορούν την φύση των φυσικών επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες αποτελούνται από θεατρικά, δημιουργία κολλάζ, δημιουργία αφίσας, αντιπαράθεση επιχειρημάτων, παιχνίδι ρόλων και άλλα πολλά που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.

More pages