διδάσκω για την βαρύτητα

eleftherios - ο χώρος εργασιών
Βαρύτητα: Μια έννοια με ποικιλία ερωτημάτων που κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων. Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν δραστηριότητες που αφορούν τη βαρύτητα. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις σχετίζονται με τη δημιουργία ενός θεατρικού για τη βαρύτητα, με σκοπό να κατανοηθεί το φαινόμενο αυτό με εκπαιδευτικό και συνάμα ελκυστικό τρόπο.