διδάσκω για την ενέργεια

[Untitled]
Πόσο καλά είστε ενημερωμένοι για την ενέργεια; Σε αυτή την σελίδα υπάρχει μια γκάμα σεναρίων δραστηριοτήτων που αφορούν την ενέργεια. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες έχουν δημιουργηθεί είτε με αφορμή ταινίες κινουμένων στοιχείων είτε με σχετικά με το θέμα άρθρα. Επίσης έχουν δημιουργηθεί δραστηριότητες με θεατρικά, δημιουργία κολλάζ, δημιουργία αφίσας, αντιπαράθεση επιχειρημάτων και άλλα που αποτελούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.

More pages