διδάσκω για την εξάτμιση των υγρών

[Untitled]Αποτέλεσμα εικόνας για εξατμιση υγρωνΑποτέλεσμα εικόνας για εξατμιση υγρων
Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν διάφορα σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν την εξάτμιση των υγρών.Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες δραστηριότητες έχουν δημιουργηθεί με αφορμή μια λογοτεχνική αφήγηση για την εξάτμιση. Οι δραστηριότητες αυτές δημιουργούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.