διδάσκω για την τήξη και την πήξη


η τήξη και η πήξη μέσα από μια λογοτεχνική αφήγηση - atlaswiki
Τήξη και πήξη: Στην καθημερινή μας ζωή συναντάμε πολύ συχνά θέματα που σχετίζονται με τις δύο αυτές έννοιες. Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν διδακτικά σενάρια εμπλουτισμένα με δραστηριότητες που αφορούν την τήξη και την πήξη.
Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δραστηριότητες με αφορμή μια λογοτεχνική αφήγηση καθώς και δραστηριότητες που έχουν δημιουργηθεί με αφορμή μια παιδική ταινία για την τήξη και πήξη.Οι δραστηριότητες αυτές δημιουργούν έναν εναλλακτικό και ενδιαφέροντα για τα παιδιά τρόπο διδασκαλίας.